Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 496/LĐTBXH-KHTC năm 2017 công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 496/LĐTBXH-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Quang Phụng
Ngày ban hành: 16/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 496/LĐTBXH-KHTC
V/v công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi: Các đơn trực thuộc Bộ

Thực hiện Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân; Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện qui chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Căn cứ Thông báo số 838/TB-BTC ngày 22/12/2016 của Bộ Tài chính thông báo thẩm định quyết toán ngân sách năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp số liệu công khai quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015 của các đơn vị, cơ quan thuộc Bộ như sau:

1. Quyết toán thu

- Tổng số thu:

790.512.442.541 đồng

- Số thu nộp ngân sách nhà nước

297.359.038.546 đồng

- Số được bổ sung nguồn kinh phí

415.199.694.476 đồng

2. Quyết toán chi:

2.300.570.108.574 đồng

- Ngun ngân sách nhà nước

2.136.277.023.017 đồng

+ Nguồn ngân sách trong nước

1.193.416.572.755 đồng

+ Phí, lệ phí để lại

253.714.575.959 đồng

- Viện trợ

244.783.836.192 đồng

- Vay nợ

444.362.038.111 đồng

- Nguồn khác

164.293.085.557 đồng

(Tổng số quyết toán thu, chi của 47 đơn vị theo phụ lục kèm theo)

Thông báo công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 được gửi đến các đơn vị trực thuộc Bộ và niêm yết công khai tại trụ sở Bộ trong thời gian 90 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo
Bộ (để báo cáo);
- Bộ Tài chính;
- Trung tâm Thông tin (đăng trang Web);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 496/LĐTBXH-KHTC năm 2017 công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


559

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.29.190