Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 491/VPCP-KTTH năm 2014 hỗ trợ lương, phụ cấp cho thành viên Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước và Tiểu ban trực thuộc Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 491/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Nên
Ngày ban hành: 22/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 491/VPCP-KTTH
V/v hỗ trợ lương, phụ cấp cho thành viên Văn phòng Ban Chỉ đạo NN và Tiểu ban trực thuộc Ban Chỉ đạo NN Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Xây dựng.

 

Xét đề nghị của Bộ Công Thương (công văn số 10312/BCT-TCNL ngày 12 tháng 11 năm 2013) về hỗ trợ lương, phụ cấp cho thành viên Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước và Tiểu ban trực thuộc Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng tổng hợp ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (văn bản số 4825/LĐTBXH-LĐTL ngày 05 tháng 12 năm 2013), Bộ Nội vụ (văn bản số 4559/BNV-TL ngày 16 tháng 12 năm 2013) và Bộ Tài chính (văn bản số 17599/BTC-TCDN ngày 19 tháng 12 năm 2013), đồng thời bổ sung các nội dung đề xuất và số liệu cụ thể về hệ số phụ cấp kiêm nhiệm, mức hỗ trợ thêm chi phí tiền lương ngoài lương cơ bản, xác định cụ thể từng loại đối tượng, tính toán tổng tiền để thực hiện các chế độ,… để hoàn chỉnh văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết, thực hiện.

(Xin gửi kèm ý kiến của các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài chính)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTT Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: LĐTBXH, NV, TC;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, các Vụ: KGVX, KTN, TKBT; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Nên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 491/VPCP-KTTH năm 2014 hỗ trợ lương, phụ cấp cho thành viên Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước và Tiểu ban trực thuộc Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.010

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113