Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4750/LĐTBXH-PC năm 2017 về báo cáo tình hình thực hiện công tác pháp chế do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 4750/LĐTBXH-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Hà Đình Bốn
Ngày ban hành: 13/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4750/LĐTBXH-PC
V/v báo cáo tình hình thực hiện công tác pháp chế

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ.

Thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế và Chỉ thị số 1362/TTg-PL ngày 08/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Bộ đề nghị các đơn vị báo cáo tình hình tổ chức thực hiện công tác pháp chế năm 2016 và năm 2017 tại cơ quan, đơn vị về các nội dung sau đây:

1. Công tác xây dựng pháp luật;

2. Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

3. Công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

4. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật;

5. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật;

6. Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

7. Công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng;

8. Việc bảo đảm các điều kiện hoạt động cho công tác pháp chế;

9. Các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị.

Báo cáo đề nghị gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Vụ Pháp chế), đồng thời gửi bản điện tử gửi về địa chỉ minhpt@molisa.gov.vn trước ngày 25/11/2017 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp (b/c);
- Lưu: VT, PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
Hà Đình Bốn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4750/LĐTBXH-PC năm 2017 về báo cáo tình hình thực hiện công tác pháp chế do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.595
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122