Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4718/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 22/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4718/VPCP-ĐMDN

Vv: phê duyệt phương án giải quyết lao động dôi dư

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2005 

 

Kính gửi: Cơ Quan Trung Ương Của Các Đoàn Thể Chính Trị-Xã Hội

 

Xét đề nghị của Ban Tài chính - Quản trị Trung ương (các công văn số 653-CV/BTCQTTW ngày 14 tháng 6 năm 2005 và số 865-CV/BTCQTTW ngày 26 tháng 7 năm 2005) và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (công văn số 1464/TLĐ ngày 02 tháng 8 năm 2005); ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (công văn số 2499/LĐTBXH-LĐVL ngày 04 tháng 8 năm 2005) về việc giải quyết lao động dôi dư, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ tướng Chỉnh phủ có ý kiến như sau:

1.Đồng ý giải quyết chính sách đối với lao động dôi dư của Tổng công ty Hồ Tây, Tổng công ty An Phú và Công ty In Tiến bộ theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước và Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2004 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/2005/NĐ-CP từ thời điểm Ban Tài chính - Quản trị Trung ương phê duyệt phương án giải quyết lao động dôi dư của các doanh nghiệp này.

2.Đồng ý cơ quan đại diện chủ sở hữu của các doanh nghiệp thuộc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội phê duyệt phương án giải quyết lao động dôi dư khi thực hiện các biện pháp cơ cấu lại theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP và Nghị định số 155/2004/NĐ-CP.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan có liên quan thực hiện.

 

Nơi nhận: 
- Như trên
- TTg và các Phó TTg CP;
- Các Bộ: Lao động – TBXH, Tài chính;
- VPCP: BTCN, các PCN;
Các vụ: KTTH,VX, TH;
- Lưu VT, ĐMDN (5)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4718/VPCP-ĐMDN ngày 22/08/2005 việc giải quyết lao động dôi dư do văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.535

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!