Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 470/QHLĐTL-CSLĐ năm 2018 về giao kết hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi do Cục Quan hệ lao động - Tiền lương ban hành

Số hiệu: 470/QHLĐTL-CSLĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quan hệ lao động và Tiền lương Người ký: Nguyễn Xuân Trường
Ngày ban hành: 09/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỤC QUAN HỆ LAO ĐỘNG VÀ TIN LƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 470/QHLĐTL-CSLĐ
V/v giao kết hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Bà Hoàng Ngọc Như Quỳnh
(Ấp Tân Phước, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An)

Cục Quan hệ lao động - Tiền lương nhận được công văn số 10399/VPCP- ĐMDN ngày 25/10/2018 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của bà Hoàng Ngọc Như Quỳnh về giao kết hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 166 của Bộ luật lao động thì người lao động cao tuổi là người tiếp tục lao động sau độ tuổi theo quy định tại Điều 187 của Bộ luật này.

2. Khoản 1 Điều 167 của Bộ luật lao động quy định khi có nhu cầu, người sử dụng lao động có thể thỏa thuận với người lao động cao tuổi có đủ sức khỏe kéo dài thời hạn hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới theo quy định tại Chương III của Bộ luật này.

3. Theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 47/2015/TT- BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì khi tiếp tục lao động sau độ tuổi quy định tại Điều 187 của Bộ luật lao động, người lao động cao tuổi và người sử dụng lao động thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động cho phù hợp với quy định của pháp luật về lao động đối với người lao động cao tuổi. Hợp đồng lao động với người lao động cao tui phải bảo đảm các nội dung quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 166 và Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 167 của Bộ luật lao động.

Căn cứ vào các quy định nêu trên và đối chiếu với nội dung hỏi của bà Hoàng Ngọc Như Quỳnh thì trường hợp người lao động tiếp tục lao động sau 60 tuổi đối với nam hoặc 55 tuổi đối với nữ thì Công ty thỏa thuận với người lao động để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH nêu trên.

Cục Quan hệ lao động và Tiền lương trả lời bà Hoàng Ngọc Như Quỳnh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ ĐMDN - Văn phòng Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- VCCI;
- TT. Doãn Mậu Diệp (để b/c);
- Lưu VP, CSLĐ
.

KT. CỤC TRƯỞNG
CỤC QUAN HỆ LAO ĐỘNG VÀ TIN LƯƠNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Tường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 470/QHLĐTL-CSLĐ năm 2018 về giao kết hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi do Cục Quan hệ lao động - Tiền lương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


279
DMCA.com Protection Status

IP: 54.236.246.85