Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4669/TCĐBVN-TCCB chi phí tiền lương trong giá sản phẩm dịch vụ công ích dùng vốn ngân sách

Số hiệu: 4669/TCĐBVN-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục đường bộ Việt Nam Người ký: Nguyễn Văn Quyền
Ngày ban hành: 01/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4669/TCĐBVN-TCCB
V/v xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Cục Quản lý đường bộ I, II, III, IV;
- Cục Quản lý XD đường bộ; Cục Quản lý ĐB cao tốc;
- Các Sở giao thông vận tải.

Thực hiện Công văn số 11395/BGTVT-TCCB ngày 27/8/2015 của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị

1. Thực hiện việc xác định chi phí tiền lương theo đường quy định tại Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH trong việc định giá, thẩm duyệt giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

2. Định mức lao động theo Thông tư 26/2015/TT-BLĐTBXH được áp dụng từ ngày 01/9/2015. Trường hợp năm 2015, các đơn vị chưa hoàn thành việc điều chỉnh, sửa đổi bổ sung định mức lao động theo quy định tại Thông tư 26/2015/TT-BLĐTBXH thì định mức lao động để tính tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích năm 2015 không vượt quá mức đã tính trong giá sản phẩm dịch vụ công ích của năm 2014.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị có ý kiến bằng văn bản và gửi về Tổng cục ĐBVN trước ngày 08/9/2015 để tổng hợp, báo cáo Bộ Giao thông vận tải xem xét và hướng dẫn bổ sung.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (b.c);
- Các Vụ: TC, KHĐT, QLBTĐB; ATGT;
- Lưu: VT, TCCB (Hg).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Quyền

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4669/TCĐBVN-TCCB ngày 01/09/2015 xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.862

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!