Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4657/LĐTBXH-LĐTL chế độ phụ cấp lưu động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 4657/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Tống Thị Minh
Ngày ban hành: 08/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4657/LĐTBXH-LĐTL
V/v chế độ phụ cấp lưu động.

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn

Trả lời công văn số 1170/LĐTBXH-QLLĐVL ngày 21/10/2009 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn trích dẫn công văn số 508/CV-UBND ngày 13/10/2009 và Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn hỏi về chế độ phụ cấp lưu động đối với công trình xây dựng hệ thống điện trên địa bàn xã Lãng Ngâm, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn; Căn cứ công văn số 907/UBDT-CSDT ngày 16/11/2009 của Ủy Ban Dân tộc, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 19/LĐTBXH-TT ngày 2 tháng 6 năm 1993 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động thì các công trình xây dựng ở miền núi, đảo xa được hưởng phụ cấp lưu động mức 0,4 so với mức lương tối thiểu chung. Vì vậy, đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn căn cứ theo Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997 của Ủy ban Dân tộc và Miền núi (nay là Ủy ban Dân tộc) về công nhận 3 khu vực miền núi, vùng cao và công văn số 907/UBDT-CSDT nêu trên để kiểm tra, và xác định xã Lãng Ngâm có thuộc là xã miền núi hay không. Trường hợp nếu là xã miền núi thì công trình xây dựng hệ thống điện trên địa bàn xã Lãng Ngâm, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn được hưởng phụ cấp lưu động mức 0,4 so với mức lương tối thiểu chung.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4657/LĐTBXH-LĐTL chế độ phụ cấp lưu động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.260

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.185.54