Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4646/LĐTBXH-ATLĐ năm 2018 về huấn luyện cho người lao động sử dụng, vận hành thang máy do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 4646/LĐTBXH-ATLĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Hà Tất Thắng
Ngày ban hành: 02/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4646/LĐTBXH-ATLĐ
V/v huấn luyện cho người lao động sử dụng, vận hành thang máy

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Phụ tùng xe máy, ô tô Showa Việt Nam - Thành phố Hà Nội

Trả lời ý kiến của Công ty TNHH Phụ tùng xe máy, ô tô Showa Việt Nam - Thành phố Hà Nội theo công văn số 1082/VPCP-ĐMDN ngày 18/10/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của Công ty TNHH phụ tùng xe máy, ô tô Showa Việt Nam - Thành phố Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trưng lao động thì đối tượng áp dụng huấn luyện là người sử dụng lao động và người lao động.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động được sửa đổi tại khoản 5 Điều 1 Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liến quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về nhóm 3 thì người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Như vậy, người lao động nhóm 3 làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động phải được huấn luyện về an toàn lao động và cấp thẻ an toàn. Quy định nêu trên chỉ áp dụng cho những đối tượng người lao động của Công ty được giao hoặc phân công công việc quản lý, sử dụng, bảo dưỡng, bảo trì thang máy. Không áp dụng cho các đối tượng khác như khách đến làm việc, người không được giao nhiệm vụ, công việc quản lý, sử dụng, bảo dưỡng, bảo trì thang máy.

Đề nghị Quý Công ty nghiên cứu thực hiện công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động đúng theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

- VP Chính phủ;
- Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam;
- Bộ trưng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Lê Tấn Dũng (để báo cáo);
- Cục kiểm soát Thủ tục HC;
- Vụ đổi mới doanh nghiệp, vpcp;
- Lưu: VT, ATLĐ.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG
Hà Tất Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4646/LĐTBXH-ATLĐ năm 2018 về huấn luyện cho người lao động sử dụng, vận hành thang máy do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


371

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.221.149