Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4543/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc Trả lời công văn số 1545/LĐTBXH-LĐTLTC ngày 01/12/2006

Số hiệu: 4543/LĐTBXH-LĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đại Đồng
Ngày ban hành: 15/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4543/LĐTBXH-LĐVL
V/v: Trả lời công văn số 1545/LĐTBXH-LĐTLTC ngày 01/12/2006 

Hà nội, ngày 15 tháng 12 năm 2006 

 

Kính gửi: Sở lao động - thương binh và xã hội tỉnh hải dương

Trả lời công văn số 1545/LĐTBXH-LĐTLTC ngày 01/12/2006 của quý Sở về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1- Bộ luật Lao động có hiệu lực kể từ ngày 01/01/1995 (Điều 197 Bộ luật Lao động). Theo đó, các tổ chức, cá nhân khi sử dụng lao động đều phải giao kết Hợp đồng lao động; trừ những trường hợp không áp dụng hợp đồng lao động đã được quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động. Bộ luật Lao động không quy định việc thuyên chuyển công tác từ doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác, chỉ quy định việc chấm dứt hợp đồng lao động ở doanh nghiệp này và ký kết hợp đồng lao động mới ở doanh nghiệp khác.

Khi Hợp đồng lao động chấm dứt đúng pháp luật thì chủ sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc theo Điều 42 của Bộ luật Lao động.

2- Nếu người lao động chưa nhận được trợ cấp thôi việc khi chấm dứt Hợp đồng lao động thì đề nghị doanh nghiệp cũ chi trả trợ cấp thôi việc hoặc người lao động khởi kiện đến Tòa án Lao động để được giải quyết.

Đề nghị Quý Sở tham khảo để hướng dẫn các doanh nghiệp và người lao động thực hiện đúng pháp luật lao động./.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT, Vụ LĐ-VL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM

Nguyễn Đại Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4543/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc Trả lời công văn số 1545/LĐTBXH-LĐTLTC ngày 01/12/2006

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.475
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.24.192