Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4524/LĐTBXH-LĐTL áp dụng mức lương tối thiểu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 4524/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Tống Thị Minh
Ngày ban hành: 04/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Được lựa chọn mức lương tối thiểu

Công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước sở hữu được phép áp dụng mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểu chung.

Tuy nhiên, để được áp dụng quy định trên thì doanh nghiệp phải đảm bảo đủ các điều kiện sau:

Nộp ngân sách theo quy định của nhà nước; Lợi nhuận của năm không được thấp hơn năm trước; Mức tăng lương bình quân phải thấp hơn mức tăng năng suất lao động bình quân.

Nội dung trên được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn tại nội dung Công văn 4524/LĐTBXH-LĐTL ngày 4/12/2012.

Như vậy, nếu đáp ứng các điều kiện trên thì những doanh nghiệp nhà nước hiện làm ăn có lãi có thể cân nhắc mức lương phù hợp để nâng cao hơn nữa tiền lương, thù lao và tiền thưởng để lập kế hoạch quỹ tiền lương và trả lương cho người lao động.

Công văn có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 4524/LĐTBXH-LĐTL
V/v áp dụng mức lương tối thiểu

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi: Ban quản lý dịch vụ thủy lợi Hà Nội

Trả li công văn số 270/BDVTL-HCTC ngày 15/11/2012 của Ban quản lý dịch vụ thủy lợi Hà Nội về việc áp dụng mức lương tối thiểu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ, Thông tư số 23/2011/TT-BLĐTBXH ngày 16/9/2011 về hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ họp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động và Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXH ngày 14/9/2010 về hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thì từ năm 2012, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu được lựa chọn mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểu chung đ xác định đơn giá tiền lương khi đảm bảo đủ các điều kiện:

- Nộp ngân sách nhà nước theo quy định của Nhà nước.

- Phải có lợi nhuận và lợi nhuận kế hoạch không thấp hon lợi nhuận thực hiện của năm trước liền kề (trừ trường hợp do nhà nước có quyết định can thiệp đ bình ổn thị trường; tăng khấu hao để thu hồi vốn nhanh; đổi mi công nghệ; mở rộng sản xuất kinh doanh, đu tư mới làm giảm lợi nhuận).

- Mức tăng tiền lương bình quân phải thấp hơn mức tăng năng suất lao động bình quân.

Như vậy, đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu nếu đủ các điều kiện nêu trên thì được lựa chọn mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiu chung để xác định đơn giá tiền lương. Việc quy định tiền lương trong đơn giá dịch vụ thủy lợi làm cơ sở để đặt hàng dịch vụ thủy lợi năm 2013 đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trên địa bàn thành phố Hà Nội do y ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, quyết định.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Ban quản lý dịch vụ thủy lợi Hà Nội được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để báo cáo);
- Sở LĐTBXH Hà Nội (để biết);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4524/LĐTBXH-LĐTL áp dụng mức lương tối thiểu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.393

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.28.227