Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4510/LĐTBXH-LĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đại Đồng
Ngày ban hành: 14/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,  THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4510/LĐTBXH-LĐVL
V/v: Thủ tục thành lập Trung tâm giới thiệu việc làm

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2006 

 

Kính gửi : Sở lao động-thương binh và xã hội Ninh Thuận

Trả lời công văn số 545/SLĐTBXH-DN ngày 05/9/2006 của quý Sở về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 3 Mục I của Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm, thì trong hồ sơ đề nghị chấp thuận thành lập Trung tâm giới thiệu việc làm phải có "công văn đề nghị chấp thuận thành lập Trung tâm của của các Bộ, ngành, Cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi Trung tâm sẽ đặt trụ sở và hoạt động". Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, nếu việc thành lập Trung tâm phù hợp với quy hoạch hê thống Trung tâm giới thiệu việc làm trên địa bàn theo quy định tại Tiết d Điểm 1 Mục I của Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH thì sẽ ký văn bản chấp thuận thành lập Trung tâm của Bộ ngành, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn địa phương.

Vì vậy trong trường hợp quý Sở nêu. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã làm theo đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Đề nghị quý Sở nghiên cứu, hướng dẫn Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Thuận thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ LĐ-VL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM

Nguyễn Đại Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4510/LĐTBXH-LĐVL ngày 14/12/2006 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc Thủ tục thành lập Trung tâm giới thiệu việc làm

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.456

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.194.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!