Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4508/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 30/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4508/LĐTBXH-TL
V/v: Trả lời chế độ tiền lương

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi:  Sở lao động - thương binh và xã hội tỉnh Yên Bái 

 

Trả lời công văn số 586/LĐTBXH ngày 25/11/2005 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Về hệ số không ổn định sản xuất:

Ngày 29/11/1993, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có công văn số 4076/LĐTBXH-TL giải quyết một số chế độ tiền lương đối với công nhân xây dựng, trong đó quy định: Do Điều kiện sản xuất trong xây dựng cơ bản thường xuyên không ổn định, nên được tính vào đơn giá tiền lương hệ số không ổn định sản xuất với các mức cụ thể khác nhau tùy thuộc công trình, nhưng tối đa không quá 15% lương cấp bậc, chức vụ và giao cho Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện theo quy định. Các quy định tại công văn số 4076/LĐTBXH-TL nói trên hiện nay vẫn còn hiệu lực thi hành.

2/ Về một số loại công việc ở nhóm I, thang lương A1 - Xây dựng cơ bản, sành sứ thủy tinh:

Trong quá trình soạn thảo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã gửi dự thảo lấy ý kiến các Bộ, ngành, Tổng công ty có liên quan, trong đó có Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông vận tải. Trước mắt đề nghị thực hiện theo đúng quy định trong hệ thống thang lương, bảng lương Chính phủ đã ban hành. Các vướng mắc và đề nghị của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ tiếp thu, tổng hợp để nghiên cứu, báo cáo Chính phủ.

3/ Về tiền lương đối với công nhân trực tiếp làm khoán sản phẩm quy định trong bộ đơn giá tiền lương xây dựng cơ bản: vấn đề này đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái trao đổi với Bộ Xây dựng để biết và thực hiện.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái biết và thực hiện theo đúng quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, Vụ TL.

TL/ BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG 
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4508/LĐTBXH-TL ngày 30/12/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc trả lời chế độ tiền lương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.000

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.104.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!