Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4506/LĐTBXH-ATLĐ năm 2013 thực hiện độ bồi dưỡng bằng hiện vật do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 4506/LĐTBXH-ATLĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Bùi Hồng Lĩnh
Ngày ban hành: 15/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4506/LĐTBXH-ATLĐ
V/v thực hiện độ bồi dưỡng bằng hiện vật

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Trả lời công văn số 3885/BHXHVN-TCCB ngày 30/9/2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động, sau khi có ý kiến của Bộ Y tế tại công văn số 6656/BYT-MT ngày 15/10/2013, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Nhất trí áp dụng các mức bồi dưỡng bằng hiện vật theo Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho viên chức, người lao động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam làm các nghề, công việc sau:

a) Mức 1: Có giá trị tương ứng bằng 10.000 đồng cho một ca hoặc ngày làm việc thực tế áp dụng cho 04 (bốn) nhóm chức danh sau:

- Lưu trữ hồ sơ tại Kho lưu trữ của Bảo hiểm xã hội huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh phải bảo quản từ 15.000 hồ sơ đối tượng tham gia và đối tượng hưởng trở lên;

- Giám định bảo hiểm y tế thường trực tại Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và thanh toán đa tuyến thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Bảo hiểm xã hội tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và Bảo hiểm xã hội huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

- Trực tiếp in sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố và Bảo hiểm xã hội huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả "một cửa" tại Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố và Bảo hiểm xã hội huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

b) Mức 2: Có giá trị tương ứng bằng 15.000 đồng cho một ca hoặc ngày làm việc thực tế áp dụng cho 01 (một) nhóm chức danh sau:

- Lưu trữ hồ sơ tại Trung tâm lưu trữ thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Kho lưu trữ của Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Bảo hiểm xã hội quận thuộc thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

2. Việc áp dụng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho các đối tượng làm các nghề, công việc nêu trên khi thực hiện đối với từng vị trí làm việc cụ thể phải căn cứ vào các yếu tố môi trường lao động không đạt quy chuẩn, tiêu chuẩn vệ sinh lao động và các nguồn gây bệnh truyền nhiễm theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Việc tổ chức thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho đối tượng làm các công việc nêu trên kể từ ngày 05/12/2013./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế;
- Lưu: VT, ATLĐ (03 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Hồng Lĩnh

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4506/LĐTBXH-ATLĐ năm 2013 thực hiện độ bồi dưỡng bằng hiện vật do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.156
DMCA.com Protection Status

IP: 54.80.219.236