Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4504/VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Văn Vọng
Ngày ban hành: 03/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4504/VP
V/v triển khai xét tặng danh hiệu AHLĐ trong thời kỳ đổi mới

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Các bộ, ngành có trường học
- Các Sở Giáo dục và Đào tạo
- Các trường và đơn vị trực thuộc Bộ

 

Theo kế hoạch số 203/TĐKT ngày 12 tháng 4 năm 2004 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc tổ chức Đại hội thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ VII vào năm 2005, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc xét tặng danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới cụ thể như sau:

1. Các căn cứ pháp lý để thực hiện:

a. Quyết định số 38/1999/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về đối tượng và tiêu chuẩn danh hiệu Anh hùng lao động và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới.

b. Văn bản số 241/TĐKT ngày 07 tháng 5 năm 1999 của Viện Thi đua - Khen thưởng Nhà nước hướng dẫn quy trình và thủ tục xét chọn danh hiệu Anh hùng trong thời kỳ đổi mới.

c. Thông tư số 39/1999/TT-BGD&ĐT ngày 01 tháng 11 năm 1999 cả Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn vận dụng thực hiện Quyết định số 38/1999/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về đối tượng và tiêu chuẩn danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới của ngành giáo dục.

d. Luật Thi đua, khen thưởng đã được Quốc hội thông qua tháng 11 năm 2003 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2004.

2. Thời gian xét tặng:

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trương xét chọn đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu AHLĐ, AHLLVT nhân dân và Chiến sĩ thi đua toàn quốc thời kỳ đổi mới để đề nghị Chủ tịch nước phong tặng vào dịp 1 tháng 5 năm 2004; ngày 2 tháng 9 năm 2004; 1/5 và 2/9 năm 2005.

3. Đối tượng, tiêu chuẩn danh hiệu AHLĐ đối với tập thể và cá nhân và quy trình xét chọn cũng như hồ sơ trình khen thực hiện như Thông tư số 39/1999/TT-BGD&ĐT ngày 01 tháng 11 năm 1999 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó cần đặc biệt lưu ý:

a. Các đơn vị chủ động phát hiện, bồi dưỡng những tập thể, những cá nhân hội tụ đủ 4 tiêu chuẩn AHLĐ trong thời kỳ đổi mới, nhất là những tài năng trẻ, các tập thể nhỏ có thành tích đột xuất, đặc biệt xuất sắc, dũng cảm, sáng tạo, mưu trí, dám nghĩ, dám làm, dám hy sinh thân mình bảo vệ tính mạng, tài sản, công quỹ của nhân dân, của đơn vị; thành tích vượt qua khó khăn vươn lên đạt thành tích xuất sắc trong công tác, cá nhân trong ngành hiện đang công tác tại những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng cao, vùng xa... đã khắc phục mọi khó khăn, hy sinh, tận tuỵ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với năng xuất, chất lượng, hiệu quả tốt.

b. Thời gian xét thành tích: Thời gian xét thành tích tính từ năm 1986, từ khi thực hiện đổi mới đến nay; trong đó chủ yếu là thành tích 15 năm (1990 - 2004).

c. Thời hạn nộp hồ sơ về Bộ Giáo dục và Đào tạo xét trình phong tăng, hoặc hiệp y đề nghị phong tặng danh hiệu AHLĐ để tuyên dương tại Đại hội Thi đua tòn quốc lần thứ VII:

Đợt 1: Trước ngày 9 tháng 7 năm 2004, trình Thủ tướng Chính phủ (qua Viện TĐKT Nhà nước) xét trình Chủ tịch nước phong tặng vào dịp 2 tháng 9 năm 2004.

Đợt 2: Trước ngày 3 tháng 2 năm 2005, trình Thủ tướng Chính phủ (qua Viện TĐKT Nhà nước) xét trình Chủ tịch nước phong tặng vào dịp 1 tháng 5 năm 2005.

Đợt 3: Trước ngày 1tháng 7 năm 2005, trình Thủ tướng Chính phủ (qua Viện TĐKT Nhà nước) xét trình Chủ tịch nước phong tặng vào dịp 2 tháng 9 năm 2005.

Để thực hiện việc phong tặng danh hiệu AHLĐ trong thời kỳ đổi mới, các sở giáo dục và đào tạo, các trường, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, đại học vùng căn cứ vào tiêu chuẩn cần khẩn trương chỉ đạo cơ sở, đồng thời chủ động phát hiện, bồi dưỡng, xem xét, lựa chọn theo đúng quy trình, để tham mưu, đề xuất với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bộ, ngành xét đề nghị phong tặng kịp thời.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Văn Vọng

 
 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4504/VP ngày 03/06/2004 ngày 03/06/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai xét tặng danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.643

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.77.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!