Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 450/UBND-VX3 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Phan Văn Đa
Ngày ban hành: 22/01/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 450/UBND-VX3
V/v tăng cường an toàn lao động, ổn định tình hình lao động, tiền lương và BHXH tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Lâm Đồng, ngày 22 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Triển khai Công điện số 01/CĐ-LĐTBXH ngày 08/01/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tăng cường công tác an toàn lao động, ổn định tình hình lao động, việc làm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh; văn bản số 5320/LĐTBXH-LĐTL ngày 25/12/2015 về việc đôn đốc triển khai thực hiện các quy định về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội,

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tiến hành kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh thực hiện các biện pháp an toàn lao động, chú trọng các công trình tại khu đông dân cư, đường giao thông, khu vui chơi, giải trí đông người qua lại, cáp treo vận chuyển người; xử lý theo thẩm quyền những trường hợp vi phạm, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

2. Hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định về mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ; phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh có biện pháp quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán theo chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 5320/LĐTBXH-LĐTL nêu trên; tăng cường đối thoại tại doanh nghiệp, chủ động phòng ngừa, không để tranh chấp lao động và đình công xảy ra.

3. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và các văn bản hướng dẫn theo đúng quy định; tham mưu việc tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Bộ luật Lao động năm 2012 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành; tổng hợp các khó khăn, kiến nghị trong quá trình trin khai, gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đúng thời gian quy định.

4. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc chủ động xử lý trong trường hợp xảy ra tình trạng đình công; hỗ trợ các bên sớm ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh; ngăn ngừa và xử lý kịp thời các cá nhân lợi dụng tình hình kích động, lôi kéo người lao động đình công trái pháp luật, đặc biệt, trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và dịp Tết Nguyên đán Bính Thân - 2016.

(Công điện số 01/CĐ-LĐTBXH và văn bản số 5320/LĐTBXH-LĐTL đã gửi đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như trên;
- Liên đoàn Lao động tỉnh;
- UBND các huyện, TP;
- Lưu: VT, VX3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Đa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 450/UBND-VX3 ngày 22/01/2016 về tăng cường an toàn lao động, ổn định tình hình lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.642

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.26