Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 45/ATLĐ-CSQP về việc thực hiện chế độ nghỉ hàng năm do Cục An toàn lao động ban hành

Số hiệu: 45/ATLĐ-CSQP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Đoàn Minh Hoà
Ngày ban hành: 03/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 45/ATLĐ-CSQP
V/v: Thực hiện chế độ nghỉ hàng năm.

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi: Công ty TNHH Đông Nam

Trả lời công văn số 07/CV/ĐN/05 ngày 22/01/2005 của quí Công ty hỏi về việc thực hiện chế độ nghĩ hàng năm, Cục An toàn lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Căn cứ theo quy định tại Điều 74, Điều 75 và Điều 76 của Bộ Luật Lao động, đối với người lao động có đủ 12 tháng làm việc (không nhất thiết phải tính từ ngày 01/01 đến 31/12 dương lịch) tại một doanh nghiệp hoặc với một người sử dụng lao động thì có quyền được hưởng ngày nghỉ hàng năm. Người sử dụng lao động phải đảm bảo quyền lợi này (tức là số ngày nghỉ) cho người lao động. Việc qui định lịch nghỉ (từ là thời điểm để nghỉ) thuộc quyền của người sử dụng lao động nhưng phải tham khảo ý kiến của Ban chấp hành công đoàn cơ sở và phải thông báo trước cho mọi người trong doanh nghiệp.

2. Trường hợp người sử dụng lao động đã bố trí lịch nghỉ hàng năm nhưng người lao động có yêu cầu và tự nguyện đi làm vào những ngày này, thì người sử dụng lao động chỉ phải trả nguyên lương cho những ngày làm việc đó.

3. Trường hợp người sử dụng lao động không bố trí lịch nghỉ hàng năm, hoặc đã có lịch nghỉ và đã thông báo cho người lao động biết nhưng huy động người lao động đi làm vào những ngày này và được người lao động đồng ý thì ngoài 100% tiền lương người lao động được trả cho thời gian nghỉ được hưởng nguyên lương theo Điều 73, Điều 74, Điều 75 và Điều 78 của Bộ Luật Lao động, người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động 200% tiền lương của những ngày đi làm nói trên.

Cục An toàn lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo để quí Công ty biết và hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở LĐTBXH tỉnh Bình Dương;
- Vụ Pháp chế;
- Vụ Tiền lương & Tiền công;
- Lưu HCTC, CSQP.

CỤC TRƯỞNG
CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG
Đoàn Minh Hòa

 

THE MINISTRY OF LABOR – INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 45/ATLD-CSQP
On: executing the annual leave regulation

Hanoi, March 03, 2005

 

Respectfully: Dong Nam Limited Liability Company

To respond the official dispatch No. 07/CV/DN/05 dated January 22, 2005, of your Company to ask about execution of the annual leave regulation, the Department of Occupational safety, the Ministry of Labor – Invalids and Social Affairs has opinion as follows:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 45/ATLĐ-CSQP về việc thực hiện chế độ nghỉ hàng năm do Cục An toàn lao động ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.300
DMCA.com Protection Status

IP: 34.230.84.215