Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 447/LĐTBXH-LĐVL ngày 19/02/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giải quyết chế độ đối với lao động dôi dư

Số hiệu: 447/LĐTBXH-LĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đại Đồng
Ngày ban hành: 19/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 447/LĐTBXH-LĐVL
V/v giải quyết chế độ đối với lao động dôi dư

Hà Nội, ngày 19 tháng 2 năm 2004

 

Kính gửi: Bộ Giao thông Vận tải

Trả lời công văn số 528/BGTVT đề ngày 12 tháng 02 năm 2004 của quý bộ về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 và Khoản 4 Điều 10 của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ thì doanh nghiệp nhà nước chuyển thành Công ty cổ phần được phê duyệt phương án giải quyết lao động dôi dư hai lần:

Lần một là tại thời Điểm doanh nghiệp nhà nước chuyển thành Công ty cổ phần.

Lần hai là Công ty cổ phần đã được chuyển từ doanh nghiệp nhà nước có phương án cơ cấu lại trong vòng 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định (phương án cơ cấu lại được thực hiện theo quy định tại Điều 17 của Bộ Luật lao động). Hồ sơ, trình tự, thủ tục được thực hiện theo quy định hiện hành về giải quyết chế độ đối với lao động dôi dư.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin thông báo để quý Bộ hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 447/LĐTBXH-LĐVL ngày 19/02/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giải quyết chế độ đối với lao động dôi dư

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.055
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126