Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4427/UBND-VX năm 2013 về thực hiện chế độ nghỉ hưu năm 2014 đối với cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp, thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 4427/UBND-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Hứa Ngọc Thuận
Ngày ban hành: 22/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4427/UBND-VX
Về thực hiện chế độ nghỉ hưu năm 2014 đối với cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Sở Nội vụ;
- Thủ trưởng các Sở ngành thành phố;
- Tổng Giám đốc, Giám đốc các Tổng Công ty, Công ty trực thuộc;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện.

 

Ủy ban nhân dân thành phố nhận được Công văn số 2850/BNV-CCVC ngày 12 tháng 8 năm 2013 của Bộ Nội vụ về thực hiện chế độ nghỉ hưu năm 2014 đối với cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp ;

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Giao Thủ trưởng các Sở ngành; Tổng Giám đốc, Giám đốc các Tổng Công ty, Công ty trực thuộc; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện thống kê báo cáo cán bộ, công chức viên chức, ngưới quản lý doanh nghiệp nghỉ hưu năm 2014 (theo mẫu hướng dẫn của Bộ Nội vụ), gửi về Sở Nội vụ trước ngày 31 tháng 8 năm 2013.

2. Giao Sở Nội vụ làm đầu mối tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố để báo cáo Bộ Nội vụ; thời gian thực hiện trước ngày 15 tháng 9 năm 2013./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (kèm CV Bộ Nội vụ);
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CPVP;
- Phòng VX (kèm CV Bộ Nội vụ), THKH;
- Lưu: VT, (VX-Nh) Ha

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4427/UBND-VX năm 2013 về thực hiện chế độ nghỉ hưu năm 2014 đối với cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp, thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.937

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79