Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4413/LĐTBXH-LĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đại Đồng
Ngày ban hành: 23/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4413/LĐTBXH-LĐVL
V/v: chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc
cho người lao động

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2005

Kính gửi: Công ty Cp may xuất khẩu Phan Thiết

Trả lời công văn số 60/PT-GAMEXCO ngày 06/12/2005 của quý Công ty hỏi về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 66 của Bộ luật Lao động, trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, chuyển quyền sở hữu (trong đó có cổ phần hóa), quyền quản lý hoặc quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, thì người sử dụng lao động kế tiếp phải chịu trách nhiệm trả lương và các quyền lợi khác (trong đó có trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm) cho người lao động từ doanh nghiệp cũ chuyển sang.

Do đó, Thông tư số 15/2002/TT-LĐTBXH ngày 23/10/2002 (nay được thay thế bởi Thông tư số 13/2005/TT-BLĐTBXH ngày 25/02/2005) của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc chi trả trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm cho người lao động làm việc ở các Công ty cổ phần, như nội dung mà quý Công ty trích dẫn tại Công văn nêu trên, là đúng quy định của Bộ luật Lao động.

Trường hợp của quý Công ty được cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước và chuyển sang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp kể từ ngày 22/9/2002, nếu có người lao động (trước đây đã làm việc cho doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa) thôi việc hoặc mất việc trong giai đoạn từ nay đến hết 9/2007, thì sẽ được Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp hỗ trợ 50% số tiền trợ cấp để giảm bớt khó khăn cho Công ty.

Đề nghị quý Công ty nghiên cứu các quy định của pháp luật lao động để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ LĐVL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4413/LĐTBXH-LĐVL ngày 23/12/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc cho người lao động

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.491

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!