Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4408/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc khôi phục việc đưa lao động sang làm việc tại Đài Loan

Số hiệu: 4408/LĐTBXH-QLLĐNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Thanh Hòa
Ngày ban hành: 23/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4408/LĐTBXH-QLLĐNN
V/v: Khôi phục việc đưa lao động sang làm việc tại Đài Loan

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi:  Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng 

 

Liên quan đến việc tạm dừng đưa lao động sang làm việc tại Đài Loan của Quý Tổng Công ty tại công văn số 4102/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 17/11/2003 và của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, căn cứ báo cáo của Quý Tổng Công ty, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Cho phép khôi phục việc đưa lao động sang làm việc tại Đài Loan của Quý Tổng Công ty kể từ ngày 25/12/2005. Yêu cầu Quý Tổng Công ty chấn chỉnh toàn bộ hoạt động xuất khẩu lao động: kiện toàn bộ máy cán bộ nghiệp vụ, thực hiện đúng các quy định của nhà nước về tuyển chọn, đào tạo và quản lý lao động ngoài nước; tìm kiếm, kêu gọi và đưa số lao động bỏ hợp đồng hiện còn ở Đài Loan về nước; nghiêm túc thực hiện các quy định về đăng ký hợp đồng và chế độ báo cáo định kỳ theo quy định hiện hành.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo để Quý Tổng Công ty biết để thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ;
- Cục QLLĐNN (03 bản);
- Ban Quản lý lao động tại Đài Laon;
- Lưu: VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC 
Nguyễn Thanh Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4408/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc khôi phục việc đưa lao động sang làm việc tại Đài Loan

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.173
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.122.228