Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 44/BXD-KHCN chấp thuận đào tạo quản lý phòng thí nghiệm và thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 44/BXD-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trung Hòa
Ngày ban hành: 06/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/BXD-KHCN
V/v chấp thuận đào tạo quản lý phòng thí nghiệm và thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng - Bộ Xây dựng

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-BXD ngày 01/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; Theo đề nghị của Viện Khoa học công nghệ xây dựng tại văn bản số 143/VKH ngày 14/02/2012 về việc đề nghị tham gia công tác đào tạo quản lý phòng thí nghiệm và thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng; Xét năng lực, điều kiện vật chất và đội ngũ giảng viên của Viện Khoa học công nghệ xây dựng, Bộ Xây dựng chấp thuận để Viện Khoa học công nghệ xây dựng tham gia công tác đào tạo quản lý phòng thí nghiệm và thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng, cụ thể:

A. Đào tạo thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng

1. Đối tượng tuyển sinh:

- Cán bộ đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp chuyên ngành xây dựng, vật liệu xây dựng, địa kỹ thuật;

- Nhân viên có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học và đã tham gia phục vụ công tác thí nghiệm 3 năm trở lên.

2. Chương trình đào tạo thí nghiệm viên theo chương trình khung do Bộ Xây dựng quy định, gồm các lĩnh vực:

Tại Miền Bắc:

- Thử nghiệm cơ lý xi măng, bê tông và cốt liệu cho bê tông;

- Thử nghiệm vữa xây dựng;

- Thử nghiệm cơ lý gạch xây, gạch xi măng lát nền, tấm sóng amiăng và ngói lợp;

- Thử nghiệm gạch gốm ốp lát;

- Thử nghiệm phụ gia hóa học cho bê tông, phụ gia khoáng cho xi măng;

- Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn;

- Thử nghiệm các tính chất cơ lý của đất trong phòng và đất ngoài hiện trường;

- Thử nghiệm cọc khoan nhồi;

- Thử nghiệm kết cấu công trình bằng phương pháp không phá hủy;

- Phân tích hóa nước cho xây dựng.

Tại Miền Trung:

- Thử nghiệm cơ lý xi măng, bê tông và cốt liệu cho bê tông;

- Thử nghiệm vữa xây dựng;

- Thử nghiệm cơ lý gạch xây và ngói lợp;

- Thử nghiệm phụ gia hóa học cho bê tông, phụ gia khoáng cho xi măng;

- Thử nghiệm vật liệu -kim loại và liên kết hàn;

- Thử nghiệm các tính chất cơ lý của đất trong phòng và đất ngoài hiện trường.

Tại Miền Nam:

- Thử nghiệm cơ lý xi măng, bê tông và cốt liệu cho bê tông;

- Thử nghiệm vữa xây dựng;

- Thử nghiệm cơ lý gạch xây và ngói lợp;

- Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn;

- Thử nghiệm các tính chất cơ lý của đất trong phòng và đất ngoài hiện trường;

- Thử nghiệm kết cấu công trình bằng phương pháp không phá hủy;

- Thử nghiệm cọc khoan nhồi.

B. Đào tạo quản lý phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

1. Đối tượng tuyển sinh:

- Kỹ sư đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng;

- Đã có chứng chỉ thí nghiệm viên.

2. Chương trình khung đào tạo cán bộ quản lý phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng do Bộ Xây dựng quy định.

Bộ Xây dựng yêu cầu Viện Khoa học công nghệ xây dựng chấp hành nghiêm túc các qui định của pháp luật trong đào tạo quản lý phòng thí nghiệm và thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng, đồng thời hàng năm Viện có báo cáo kết quả hoạt động đào tạo về Bộ Xây dựng.

 

 

Nơi nhận:
- Nh­ư trên;
- TT. B.P.Khánh (để b/c);
- L­ưu : VP, Vụ KHCN&MT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN & MT
Nguyễn Trung Hoà

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 44/BXD-KHCN chấp thuận đào tạo quản lý phòng thí nghiệm và thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.614
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49