Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4375/LĐTBXH-LĐTL về việc chế độ trợ cấp đối với người lao động trong doanh nghiệp đã cổ phần hóa do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 4375/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Tống Thị Minh
Ngày ban hành: 16/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 4375/LĐTBXH-LĐTL
V/v chế độ trợ cấp đối với người lao động trong doanh nghiệp đã cổ phần hóa

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 1318/LĐTBXH-LĐTBXHBHXH ngày 16/9/2009 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa về chế độ thôi việc đối với người lao động trong doanh nghiệp nhà nước đã thực hiện cổ phần hóa, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo văn bản của Quý Sở thì Bà Nguyễn Thị Loan Anh chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty cổ phần Du lịch Thắng Lợi (công ty được cổ phần hóa từ một bộ phận của Công ty Du lịch Khánh Hòa) tại thời Điểm tháng 01/2002; theo đó, trợ cấp thôi việc khi chấm dứt hợp đồng lao động theo Điều 42, Bộ luật Lao động của Bà Loan Anh được thực hiện theo quy định tại Điều 10, Nghị định số 198-CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động.

Theo quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 10 Nghị định số 198-CP nêu trên thì trường hợp người lao động trước khi làm việc cho doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức mà đã có thời gian làm việc ở các đơn vị khác thuộc khu vực Nhà nước, thì các đơn vị này có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc trong thời gian người lao động đã làm việc tại đơn vị. Khoản tiền này được chuyển theo thông báo của đơn vị mà người lao động đang làm việc để đơn vị cũ trả cho người lao động. Vì vậy, Công ty Du lịch Khánh Hòa có trách nhiệm thanh toán trợ cấp thôi việc cho bà Loan Anh đối với thời gian làm việc tại Công ty Du lịch Khánh Hòa từ năm 1980 đến tháng 02/1999.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Quý Sở biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để báo cáo);
- Công ty CPDL Thắng Lợi;
- Lưu VP, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4375/LĐTBXH-LĐTL về việc chế độ trợ cấp đối với người lao động trong doanh nghiệp đã cổ phần hóa do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.295
DMCA.com Protection Status

IP: 54.205.211.87