Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4357/LĐTBXH-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Quang Phụng
Ngày ban hành: 17/11/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4357/LĐTBXH-KHTC
V/v sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi:

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh (Chủ đầu tư dự án Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ninh - giai đoạn 2)

Sau khi nghiên cứu nội dung hợp đồng gói thầu Xây lắp nhà chính thuộc Dự án Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ninh - giai đoạn 2 đã được Chủ đầu tư ký ngày 10/11/2014, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Nội dung Điều 9 của hợp đồng (về Điều chỉnh giá hợp đồng) không phù hợp với quy định tại khoản 2, Điều 62 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 Điều 93, 96 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 27/6/2014 của Chính phủ.

2. Trong hồ sơ dự thầu, nhà thầu chưa cam kết cụ thể về thương hiệu, xuất xứ, của các loại vật liệu, nguyên liệu, bán thành phẩm chính sẽ sử dụng cho công trình. Tuy nhiên, khi thương thảo và ký kết hợp đồng, Chủ đầu tư đã không làm rõ về nội dung này làm cơ sở quản lý chất lượng công trình là chưa chặt chẽ.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ đầu tư thương thảo với nhà thầu để sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã ký, khắc phục những hạn chế, thiếu sót nêu trên và báo cáo kết quả về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 30/11/2014. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Chủ đầu tư phản ánh về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) để được hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ KHTC

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4357/LĐTBXH-KHTC ngày 17/11/2014 sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.004

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.244
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!