Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4318/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 19/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4318/LĐTBXH-TL
V/v: chế độ tiền lương đối với
công nhân đào lò XDCB

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi: Tập đoàn than Việt Nam

Trả lời công văn số 4708/CV-NTX-ĐT ngày 19/10/2005 của Tổng Công ty Than Việt Nam (nay là Tập đoàn Than Việt Nam) về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 16354/BTC-TCDN ngày 16/12/2005, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Để đảm bảo cân đối tiền lương của các loại lao động làm việc trong hầm lò và tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành kế hoạch đào lò xây dựng cơ bản, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thỏa thuận để Tập đoàn Than Việt Nam trên cơ sở qũy tiền lương theo đơn giá tiền lương sản xuất than đã được Liên bộ thẩm định, xử lý, hồ sơ đối với lao động đào lò xây dựng cơ bản theo nguyên tắc, nếu hoàn thành định mức lao động thì tiền lương không thấp hơn tiền lương của công nhân sản xuất than. Nguồn qũy tiền lương tăng thêm được xử lý như sau:

- Đối với Công ty xây dựng mỏ được trích từ qũy tiền lương tập trung của Tập đoàn;

- Đối với các đơn vị đào lò xây dựng cơ bản thuộc các Công ty sản xuất than được trích từ qũy tiền lương sản xuất than của Công ty.

2/ Đề nghị Tập đoàn Than Việt Nam xây dựng phương án trả lương hợp lý đối với lao động đào lò xây dựng cơ bản, đảm bảo cân đối tiền lương, thu nhập của các loại lao động và báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để theo dõi.

3/ Từ năm 2006 trở đi, đề nghị Tập đoàn Than Việt Nam xây dựng phương án trả lương đối với lao động đào lò xây dựng cơ bản theo đúng các quy định của Nhà nước./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Lưu VP, Vụ TL
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG Lê Duy Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4318/LĐTBXH-TL ngày 19/12/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc chế độ tiền lương đối với công nhân đào lô XDCB

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.553

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.101.251
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!