Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4294/LĐTBXH-LĐTL về việc tiền lương khi tạm hoãn hợp đồng lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 4294/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Tống Thị Minh
Ngày ban hành: 11/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 4294/LĐTBXH-LĐTL
V/v tiền lương khi tạm hoãn HĐLĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Ban Quản lý các khu công nghiệp Tây Ninh

Trả lời công văn số 450/BQLKCN ngày 28/9/2009 của Ban Quản lý các khu công nghiệp Tây Ninh về tiền lương trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 35 Bộ luật Lao động thì hợp đồng lao động được tạm hoãn thực hiện trong các trường hợp do hai bên thỏa thuận. Đối với trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn, thì người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, để người lao động nghỉ chờ việc trong một thời gian nhất định. Pháp luật lao động không quy định cụ thể việc trả lương cho người lao động trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động mà mức lương này có thể do hai bên thỏa thuận. Vì vậy, trường hợp người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận trả lương cho người lao động bằng 70% mức lương theo hợp đồng và không thấp hơn mức lương tối thiểu do nhà nước quy định là không trái quy định của pháp luật.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Ban Quản lý các khu công nghiệp Tây Ninh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để báo cáo);
- Lưu VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG  
Tống Thị Minh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4294/LĐTBXH-LĐTL về việc tiền lương khi tạm hoãn hợp đồng lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.604
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78