Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4289/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 16/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4289/LĐTBXH-TL
V/v: xếp lương thủ kho trong doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2005 


Kính gửi: Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì

Trả lời công văn số 735/CV-VPCT ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Công ty Cổ phần sản xuất và Xuất nhập khẩu bao bì về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Công ty cổ phần sản xuất và Xuất nhập khẩu bao bì vẫn tiếp tục vận dụng hệ thống thang lương, bảng lương trong công ty nhà nước do Chính phủ quy định thì các chức danh thủ kho của công ty được xếp vào nhóm 1, thang lương A12, ngành dệt, thuộc da, giấy, giả da, may quy định tại Thông tư số 28/LĐ-TT ngày 02/12/1993 của Liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội - Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ, nay chuyển xếp vào nhóm 1, thang lương A2.2 theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty cổ phần sản xuất và Xuất nhập khẩu bao bì biết và thực hiện đúng quy định của Nhà nước./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, Vụ TL (2).

TL/ BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
 Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4289/LĐTBXH-TL ngày 16/12/2005 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc xếp lương thủ kho trong doanh nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.280

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.169.3