Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4265/LĐTBXH-LĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đại Đồng
Ngày ban hành: 14/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4265/LĐTBXH-LĐVL
V/v: Thực hiện HĐLĐ khi thay đổi người sử dụng lao động

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi: Tổng công ty bưu chính - viễn thông Việt Nam

Trả lời công văn số 7975/CV-TCCB ngày 08/12/2005 của qúy Tổng công ty về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Việc thực hiện hợp đồng lao động với người lao động theo quy định tại Điều 31 của Bộ luật Lao động có thể tiến hành như sau:

a) Đối với những người lao động không có nhu cầu sử dụng trong phương án sử dụng lao động, thì người sử dụng lao động cũ chấm dứt hợp đồng lao động và trả trợ cấp thôi việc cho người lao động. Sau đó, nếu người sử dụng lao động kế tiếp tuyển dụng lại người lao động, thì ký hợp đồng lao động mới với người lao động và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ từ khi ký hợp đồng lao động mới.

b) Đối với những người lao động có nhu cầu sử dụng, thì người sử dụng lao động kế tiếp tiếp nhận hợp đồng lao động mà người lao động đã ký với người sử dụng lao động cũ và chịu trách nhiệm thực hiện mọi nghĩa vụ từ người sử dụng lao động cũ chuyển sang. Sau đó người sử dụng lao động kế tiếp có thể thỏa thuận với người lao động ký bổ sung phụ lục hợp đồng lao động để thay đổi người sử dụng lao động cũ là ông (bà)… bằng người sử dụng lao động kế tiếp là ông (bà)… Việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động. Trong trường hợp này người sử dụng lao động cũ không phải trả trợ cấp thôi việc.

Đề nghị quý Tổng công ty nghiên cứu, thực hiện đúng các quy định của pháp luật lao động./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, Vụ LĐVL
.

TL/ BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
 Nguyễn Đại Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4265/LĐTBXH-LĐVL ngày 14/12/2005 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thực hiện HĐLĐ khi thay đổi người sử dụng lao động

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.267

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.99.222