Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4221/LĐTBXH-TL ngày 03/12/2004 của Bộ Lao động, thương binh và xã hội về việc hướng dẫn xếp lương

Số hiệu: 4221/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 03/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4221/LĐTBXH-TL
V/v Hướng dẫn xếp lương

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2004

 

Kính gửi: Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam

 

Trả lời công văn số 665/TCCB-LĐ ngày 02/12/2004 của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ, việc thực hiện chế độ tiền lương phải bảo đảm nguyên tắc “làm công việc gì, giữ chức vụ gì, hưởng lương theo công việc đó, chức vụ đó thông qua hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể”. Như vậy, việc chuyển xếp lương đối với trường hợp nêu tại công văn số 665/TCCB-LĐ ngày 02/12/2004 của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam được thực hiện như sau:

- Người lao động trước đây là công nhân xếp lương theo thang lương công nhân viên trực tiếp sản xuất, nay được Tổng công ty cử đi học và trở về làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ thì phải chuyển xếp lại lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành phục vụ ở các doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 26/CP nêu trên.

- Về bậc lương, đề nghị căn cứ vào mức độ phức tạp của công việc người lao động đảm nhận, hệ số mức lương của những người làm công việc có độ phức tạp tương đương và có xem xét đến các yếu tố trước đây của người lao động như thâm niên làm việc, thành tích cống hiến, hệ số lương hiện hưởng để cân đối, xác định bậc, hệ số lương theo công việc mới cho phù hợp.

- Do hiện nay người lao động đang xếp lương theo thang lương công nhân trực tiếp sản xuất, nên việc chuyển xếp từ lương công nhân trực tiếp sản xuất sang lương chuyên môn, nghiệp vụ không thuộc đối tượng áp dụng quy định tại Thông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH ngày 04/04/1998 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Sau khi người lao động chuyển xếp theo lương chuyên môn, nghiệp vụ, nếu công việc đòi hỏi và bản thân người lao động đáp ứng được tiêu chuẩn thì được áp dụng Thông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH nêu trên để thi chuyển lên ngạch cao hơn.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đề nghị Tổng công ty Bưu chính Viễn thông thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

T/L. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4221/LĐTBXH-TL ngày 03/12/2004 của Bộ Lao động, thương binh và xã hội về việc hướng dẫn xếp lương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.890
DMCA.com Protection Status