Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4169/LĐTBXH-LĐTL hướng dẫn giải quyết chế độ cho người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 4169/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Tống Thị Minh
Ngày ban hành: 13/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4169/LĐTBXH-LĐTL
V/v hướng dẫn giải quyết chế độ cho người lao động

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông

Trả lời công văn số 1701/LĐTBXH-QLLĐ ngày 24 tháng 8 năm 2015 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông về giải quyết chế độ cho người lao động dôi dư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp thì các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp khi thực hiện sắp xếp nếu có người lao động của công ty không bố trí được việc làm được tiếp tục giải quyết theo chế độ lao động dôi dư.

2. Ngày 22 tháng 7 năm 2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63/2015/NĐ-CP quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hp các công ty nông, lâm nghiệp thực hiện sắp xếp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP thì được áp dụng chính sách đối với người lao động dôi dư quy định tại Nghị định số 63/2015/NĐ-CP của Chính phủ để giải quyết chế độ cho người lao động không bố trí được việc làm.

Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 63/2015/NĐ-CP nêu trên và dự kiến ban hành trong tháng 10 năm 2015. Vì vậy, trong thời gian chờ ban hành Thông tư hướng dẫn, đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông căn cứ các chế độ quy định tại Nghị định số 63/2015/NĐ-CP nêu trên để hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng phương án sử dụng lao động cho kịp tiến độ sắp xếp. Khi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn, đề nghị quý Sở hướng dẫn doanh nghiệp rà soát, hoàn thiện lại các biểu mẫu theo đúng quy định.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông biết và thực hiện đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4169/LĐTBXH-LĐTL hướng dẫn giải quyết chế độ cho người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.330

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.49