Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4157/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 06/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4157/LĐTBXH-TL
V/v: phụ cấp chức vụ

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2005 

Kính gửi: Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Việt Nam

Trả lời công văn số 2121/CV-TCCB-LĐ ngày 17/11/2005 và công văn số 2183/CV-TCCB-LĐ ngày 24/11/2005 của Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thỏa thuận áp dụng chế độ phụ cấp chức vụ đối với một số chức danh quản lý thuộc Tổng công ty như sau:

1/ Đối với Ban quản lý dự án thuộc Tổng công ty:

- Trưởng ban: 0,7 lương tối thiểu;

- Phó trưởng ban: 0,6 lương tối thiểu.

Đối với Trưởng ban và Phó trưởng ban quản lý dự án thuộc các đơn vị thành viên hạch toán độc lập thì áp dụng mức phụ cấp chức vụ tương đương Trưởng phòng và Phó trưởng phòng của đơn vị theo hạng được xếp.

2/ Đối với phòng thuộc ban chuyên môn của cơ quan Tổng công ty và phòng thuộc các công ty hạch toán phụ thuộc Tổng công ty:

- Trưởng phòng: 0,5 lương tối thiểu;

- Phó trưởng phòng: 0,4 lương tối thiểu.

3/ Đối với phòng của đơn vị phụ thuộc của các công ty xếp hạng I thuộc Tổng công ty, thì áp dụng mức phụ cấp chức vụ như sau:

- Trưởng phòng: 0,3 lương tối thiểu;

- Phó trưởng phòng: 0,2 lương tối thiểu.

Đề nghị Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam thực hiện theo đúng thỏa thuận trên./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, Vụ TL(3).

K/T BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Lê Duy Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4157/LĐTBXH-TL ngày 06/12/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phụ cấp chức vụ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.432

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!