Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4153/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 06/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4153/LĐTBXH-TL
V/v: bảo lưu hệ số lương đối với
viên chức quản lý công ty nhà nướ

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi: Tổng công ty du lịch Sài Gòn

Trả lời công văn số 749/TCT-TC ngày 21/10/2005 của Tổng công ty Du lịch Sài Gòn về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ thì việc chuyển, xếp lương phải đảm bảo nguyên tắc làm công việc gì, xếp lương theo công việc đó, giữ chức vụ gì xếp lương theo chức vụ đó, khi thay đổi công việc phải xếp lại lương theo công việc mới.

Tuy nhiên, xét trường hợp của ông Trần Văn Hậu, Giám đốc Công ty Du lịch sinh thái Cần Giờ và ông Bùi Đình Hiệp, Trưởng ban quản lý Sân tập Golf Rạch Chiếc, trước đây đang là Phó Giám đốc Điều hành các đơn vị đóng trên địa bàn thuận lợi, hoạt động kinh doanh có hiệu quả (đang xếp hạng II), được Điều động biệt phái làm Giám đốc Điều hành các đơn vị mới đầu tư, thành lập thuộc địa bàn khó khăn, hiệu quả kinh doanh thấp, chưa đủ Điều kiện để xếp hạng. Vì vậy, để ổn định tư tưởng, động viên, khuyến khích các viên chức Điều hành đơn vị hoạt động có hiệu quả cao hơn, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thống nhất với Tổng công ty Du lịch Sài Gòn bảo lưu để chuyển từ hệ số lương 4,32 (Phó Giám đốc doanh nghiệp hạng II) sang lương mới hệ số lương 5,32 (Phó Giám đốc doanh nghiệp hạng II) đối với ông Trần Văn Hậu và ông Bùi Đình Hiệp đến hết năm 2006. Sau năm 2006, phải xếp lương đúng công việc, chức vụ đảm nhận theo quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 01/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Tổng công ty Du lịch Sài Gòn được biết và chỉ đạo thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, Vụ TLTC (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Lê Duy Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4153/LĐTBXH-TL ngày 06/12/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc bảo lưu hệ số lương đối với viên chức quản lý công ty nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.134

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.99.222