Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4078/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Tống Thị Minh
Ngày ban hành: 19/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 4078/LĐTBXH-LĐTL
V/v xếp lương đối với thành viên BKS

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nhận được công văn số 66/VFL ngày 26/8/2010 của Công ty TNHH một thành viên cho thuê Tài chính Công nghiệp tàu thủy về việc xếp lương đối với Trưởng ban kiểm soát công ty, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ thì Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu được tổ chức theo mô hình Hội đồng thành viên (hoặc Chủ tịch công ty) và Kiểm soát viên, trong đó Kiểm soát viên chuyên trách được xếp lương theo quy định tại Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXH ngày 14/9/2010 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Tuy nhiên, theo nội dung công văn số 66/VFL ngày 26/8/2010 thì Công ty cho thuê Tài chính Công nghiệp tàu thủy (công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam) là công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, nhưng lại được tổ chức theo mô hình Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, trong đó Trưởng ban kiểm soát không là thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, vì vậy đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam làm rõ mô hình tổ chức của Công ty TNHH một thành viên cho thuê Tài chính Công nghiệp tàu thủy để làm cơ sở xếp lương, đồng thời hướng dẫn công ty xếp lương đối với người lao động theo quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty TNHH một thành viên cho thuê Tài chính Công nghiệp tàu thủy (Tầng 1 Tòa nhà 34 Khu đô thị mới Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội)
- Lưu VP,  Vụ LĐTL (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4078/LĐTBXH-LĐTL ngày 19/11/2010 xếp lương đối với thành viên ban kiểm soát do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.607

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!