Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4070/LĐTBXH-LĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đại Đồng
Ngày ban hành: 16/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4070/LĐTBXH-LĐVL
V/v: áp dụng một số quy định
pháp luật lao động

Hà nội, ngày 16 tháng 11 năm 2006

Kính gửi : Ban quản lý các khu công nghiệp Tây Ninh

Trả lời công văn số 388/CV-BQLKCN-LĐDN ngày 19/9/2006 của quý Ban về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1- Trường hợp người lao động đã làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp chưa đủ 12 tháng bị mất việc làm theo Điều 17 Bộ luật Lao động thì phải căn cứ vào Thỏa ước lao động tập thể và Hợp đồng lao động giữa người lao động với doanh nghiệp để giải quyết.

2- Trong trường hợp công ty di dời nhà xưởng và chuyển đến nơi khác hoạt động do chuyển quyền sử dụng tài sản (như quý Ban đã nêu tại Điểm 2 của công văn số 388/CV-BQLKCN-LĐDN ngày 19/9/2006) thì người sử dụng tài sản kế tiếp phải chịu trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động với người lao động. Trong trường hợp không sử dụng hết số lao động hiện có thì phải có phương án sử dụng lao động theo quy định của pháp luật.

Người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động, được trợ cấp mất việc làm theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Bộ luật Lao động (theo quy định tại Điều 31 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi bổ sung năm 2002).

3- Thực hiện chế độ nghỉ phép năm đối với người lao động làm việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm phải căn cứ theo Quyết định số 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

4- Thời gian nghỉ giữa ca cụ thể tùy thuộc vào tổ chức lao động của đơn vị, doanh nghiệp, không nhất thiết mọi người lao động phải nghỉ cùng một lúc ở giữa ca (quy định tại Điểm 1 Mục II Thông tư số 07/LĐTBXH-TT ngày 11/4/1995 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số Điều của Bộ luật Lao động ngày 23/6/1994 và Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ về thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi).

Đề nghị quý Ban tham khảo để hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện đúng pháp luật lao động./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT, Vụ LĐ-VL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4070/LĐTBXH-LĐVL ngày 16/11/2006 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc áp dụng một số quy định pháp luật lao động

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.730

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.172.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!