Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4062/LĐTBXH-LĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Bạch Hồng
Ngày ban hành: 16/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4062/LĐTBXH-LĐVL
V/v: Giải thích một số nội dung trong Thông tư liên tịch số 34/2005/TTLT/LĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 9/12/2005

Hà nội, ngày 16 tháng 11 năm 2006

Kính gửi :

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Cơ quan trung ương hội đoàn thể quần chúng và bộ quốc phòng

Trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 5/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý và Điều hành Quỹ Quốc gia về việc làm và Thông tư liên tịch số 34/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 9/12/2005 của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính – Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số Điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg có một số vướng mắc. Sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 10576/BTC-HCSN ngày 29/8/2006 và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 7506/BKH-LĐVX ngày 12/10/2006, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời một số Điểm mà địa phương vướng mắc trong quá trình thực hiện như sau:

1. Về xây dựng dự án: Theo quy định tại dấu + thứ nhất gạch đầu dòng thứ 2 của Khoản 1 Mục II của Thông tư liên tịch số 34/2005/TTLT thì "Chủ hộ (người vay vốn)…" được hiểu là: "Chủ hộ hoặc người trực tiếp vay vốn…".

2. Về thẩm định và phê duyệt dự án đối với nguồn vốn Trung ương giao địa phương quản lý mà UBND tỉnh phân bổ cho các tổ chức chính trị xã hội thực hiện thì tổ chức chính trị xã hội ở địa phương có trách nhiệm tổ chức xây dựng dự án, cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thẩm định và trình cấp có thẩm quyền ra quyết định phê duyệt theo quy định tại Thông tư liên tịch số 34/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 9/12/2005.

3. Về hộ khẩu của chủ dự án nhóm hộ: theo Khoản 2 Điều 6 của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 5/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ thì trường hợp của chủ dự án nhóm hộ là cán bộ tổ chức chính trị xã hội cấp huyện làm chủ dự án nhóm hộ vay vốn sản xuất kinh doanh tại xã thì "chủ dự án phải có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi vay vốn thực hiện dự án" và theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Mục II Thông tư liên tịch số 34/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT thì: "dự án có xác nhận của UBND xã về hộ khẩu của chủ dự án".

4. Về đánh giá tài sản thế chấp: Đề nghị thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 34/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 9/12/2005 của Liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính – Bộ Kế hoạch và Đầu tư: "Sở Tài chính phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội định giá trị tài sản thế chấp của đối tượng vay vốn".

5. Về mẫu biểu kèm theo Thông tư liên tịch số 34/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT: thực hiện thống nhất theo mẫu biểu của Thông tư liên tịch số 34/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 9/12/2005. Riêng biểu dự kiến kết quả kinh doanh của dự án tại mẫu số 3a (phiếu thẩm định dự án) được đính chính chỉ tiêu thứ 7 là "chênh lệch thu chi (1-2-3-4-5-6)".

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các tỉnh, thành phố và cơ quan Trung ương thực hiện Chương trình chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng TW Đảng, các Ban của Đảng;
- Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- NHCSXH;
- Các Sở: Lao động-Thương binh và Xã hội, Tài chính,
Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu VP, Vụ LĐ-VL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Bạch Hồng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4062/LĐTBXH-LĐVL ngày 16/11/2006 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc giải thích một số nội dung trong Thông tư liên tịch số 34/2005/TTLT/LĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 9/12/2005

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.702

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.117.166
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!