Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4061/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 16/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4061/LĐTBXH-TL
V/v: xếp lương trong công ty  

Hà nội, ngày 16 tháng 11 năm 2006 

 

Kính gửi : Sở lao động – thương binh và xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

Trả lời công văn số 941/LĐTBXH-CSLĐ ngày 20/9/2006 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động về tiền lương và Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định nói trên thì công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp có quyền tự xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương hoặc vận dụng hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương do Nhà nước ban hành và phải đăng ký với cơ quan quản lý Nhà nước về lao động tại địa phương. Trường hợp doanh nghiệp áp dụng thang lương, bảng lương của doanh nghiệp nhà nước đối với người lao động nhưng không áp dụng bảng lương của doanh nghiệp nhà nước đối với lao động quản lý thì công ty xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương của doanh nghiệp mình và đăng ký với cơ quan lao động địa phương. Người lao động đóng bảo hiểm xã hội trên hệ thống lương nào thì cơ sở để tính hưởng bảo hiểm xã hội trên hệ thống lương đó. Trường hợp công ty vận dụng hệ thống thang lương, bảng lương do Nhà nước ban hành thì:

- Việc xếp lương cho người lao động và viên chức quản lý phải thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 05/01/2005 và được tính hưởng lương khi nghỉ hưu theo Thông tư số 21/2005/TT-BLĐTBXH ngày 9/8/2005.

- Tổ chức nâng ngạch lương chính đối với các viên chức chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện theo Thông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH ngày 04/4/1998 hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn và thi nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong doanh nghiệp Nhà nước. Quyết định việc nâng ngạch thực hiện theo Điều lệ của công ty và phân cấp của Hội đồng quản trị.

- Đối với các công ty mới thành lập nếu đăng ký vận dụng hệ thống thang lương, bảng lương của công ty nhà nước thì viên chức quản lý được thực hiện xếp lương theo hạng công ty. Việc xếp hạng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng công ty nhà nước.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ TL.

T/L. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4061/LĐTBXH-TL ngày 16/11/2006 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc xếp lương trong công ty

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.801

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.96.86
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!