Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4047/LĐTBXH-QLLĐNN về đối tượng dự thi tiếng Hàn ngành ngư nghiệp năm 2016 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 4047/LĐTBXH-QLLĐNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành: 14/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4047/LĐTBXH-QLLĐNN
V/v đối tượng dự thi tiếng Hàn ngành ngư nghiệp năm 2016

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân ………………………………………

Vừa qua, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định kéo dài Chính sách miễn cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài cư trú bất hp pháp tại Hàn Quốc tự nguyện về nước đến hết ngày 31/12/2016, đồng thời đề nghị phía Việt Nam có biện pháp phối hợp thực hiện. Để tạo điều kiện cho người lao động thực hiện Chính sách ân xá của Hàn Quốc, góp phần làm giảm tỷ lệ lao động bất hợp pháp của ta tại Hàn Quốc, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang trình Chính phủ kéo dài thời gian miễn xử phạt vi phạm hành chính đối với người lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc tự nguyện về nước đến hết ngày 31/12/2016.

Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi cho người lao động và phù hợp với chính sách của phía Hàn Quốc, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị quý y ban chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương:

1. Cho phép những người lao động đã từng làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS ngành ngư nghiệp đã ở lại cư trú bất hp pháp nhưng tự nguyện về nước trong thời gian từ ngày 01/10/2016 đến ngày 20/10/2016 (ngày đăng ký dự thi cuối cùng) được đăng ký dự thi tiếng Hàn ngành ngư nghiệp tổ chức từ ngày 17 - 20/10/2016 theo hướng dẫn tại Công văn số 3458/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 9/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương về nội dung nêu trên để người lao động đủ điều kiện được đăng ký dự thi theo hướng dẫn.

Trân trọng cảm ơn sự phối hp của quý y ban./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở LĐTBXH tỉnh/thành phố
…………………;
- Cục QLLĐNN, Trung tâm LĐNN (để t/hiện);
- Lưu: VT, QLLĐNN

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4047/LĐTBXH-QLLĐNN về đối tượng dự thi tiếng Hàn ngành ngư nghiệp năm 2016 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


570

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.26.179.196