Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4034/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 14/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG
 THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4034/LĐTBXH-TL
V/v: đơn giá tiền lương  trong công ty nhà nước 

Hà nội, ngày 14 tháng 11 năm 2006 

 

Kính gửi : Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 6369/LĐTBXH-LĐ ngày 02/11/2006 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì các công ty nhà nước khi áp dụng hệ số Điều chỉnh tăng thêm để xây dựng đơn giá tiền lương phải bảo đảm đầy đủ các Điều kiện về nộp ngân sách nhà nước, lợi nhuận và mức tăng năng suất lao động, trong đó mức tăng tiền lương bình quân phải thấp hơn mức tăng năng suất lao động bình quân của công ty. Trong trường hợp Nhà nước thay đổi hệ số lương của thang lương, bảng lương hoặc Điều chỉnh mức lương tối thiểu chung thì có thể xem xét, loại trừ các yếu tố không đồng nhất khi so sánh với mức tăng tiền lương và mức tăng năng suất lao động.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh được biết và chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ TLTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG – TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4034/LĐTBXH-TL ngày 14/11/2006 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương trong công ty nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.381

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!