Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4033/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 14/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4033/LĐTBXH-TL
V/v: giải đáp chế độ tiền lương  

Hà nội, ngày 14 tháng 11 năm 2006 

 

Kính gửi

Công ty cổ phần xây dựng Số 1
Số 6, đường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Trả lời công văn số 78 ĐN-GĐ ngày 20/9/2006 của Công ty Cổ phần xây dựng số 1 về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Công ty Cổ phần xây dựng số 1 là doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, được quyền xây dựng thang lương, bảng lương và quy chế trả lương theo quy định tại Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động về tiền lương hoặc vận dụng hệ thống thang lương, bảng lương và cơ chế tiền lương như quy định đối với công ty nhà nước.

2/ Trường hợp Công ty Cổ phần xây dựng số 1 vẫn áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương do nhà nước quy định cho các công ty nhà nước thì các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương được hưởng phụ cấp chức vụ theo hạng công ty quy định tại bảng phụ cấp chức Vụ trưởng phòng, Phó trưởng phòng ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ; các chức danh Đội trưởng, đội phó và tương đương thuộc các đơn vị trực thuộc Công ty được hưởng phụ cấp trách nhiệm quy định tại Thông tư số 03/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 01 năm 2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ.

3/ Đối với lao động có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật mới được tuyển dụng thì sau thời gian thử việc, căn cứ vào yêu cầu công việc đòi hỏi và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật của người lao động, Công ty tổ chức thi hoặc kiểm tra trình độ theo quy chế sử dụng lao động của Công ty. Người lao động đạt tiêu chuẩn kỹ thuật ở bậc nào thì Công ty ký hợp đồng lao động theo công việc và xếp lương theo bậc đó.

Đề nghị Công ty Cổ phần xây dựng số 1 thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở LĐTBXH tỉnh Hải Dương;
- Lưu VP, Vụ TL.

T/L. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4033/LĐTBXH-TL ngày 14/11/2006 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc giải đáp chế độ tiền lương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.497

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!