Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4018/BYT-YDCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Trường Sơn
Ngày ban hành: 28/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4018/BYT-YDCT
V/v Về việc bổ sung phạm vi chuyên môn cho bác sĩ y học cổ truyền

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Trường Đại học Y, Dược
- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế

Trong thời gian qua Bộ Y tế nhận được một số ý kiến phản ánh của các Sở Y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về các khó khăn vướng mắc trong việc cấp bổ sung phạm vi chuyên môn cho bác sĩ y học cổ truyền (YHCT), thanh toán bảo hiểm y tế khi bác sĩ y học cổ truyền thực hiện phạm vi chuyên môn y học hiện đại (YHHĐ). Để giải quyết khó khăn trên, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Trường Đại học Y, Dược, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện một số nội dung sau:

1. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

- Tiếp tục cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khác cho Bác sĩ y học cổ truyền theo đúng quy định tại Khoản 1 Điều 11 tại Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ bổ sung, sửa đổi một số quy định liên quan đến đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế (viết tắt Nghị định số 155/2018/NĐ-CP).

- Riêng đối với một số chuyên ngành Ngoại, Sản, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt, Mắt. Phẫu thuật thẩm mỹ, Gây mê hồi sức thì tạm dừng cấp bổ sung chờ hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Giữ nguyên đối với các trường hợp đã cấp chứng chỉ hành nghề có phạm vi chuyên môn theo hướng dẫn tại công văn số 6705/BYT-KCB ngày 04 tháng 10 năm 2012 của Bộ Y tế về giải quyết vướng mắc khi thực hiện cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh và mục b Khoản 1 Điều 4 của Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh.

2. Bác sỹ Y học cổ truyền đã có chứng chỉ hành nghề với phạm vi chuyên môn là khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền thì được thực hiện kỹ thuật khác ngoài chuyên ngành y học cổ truyền sau khi có chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đào tạo kỹ thuật do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp và được người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho phép thực hiện bằng văn bản mà không cần bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trên chứng chỉ hành nghề theo quy định Điều 11 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP.

3. Đối với các Trường Đại học Y, Dược và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có mã số đào tạo thực hiện việc tiếp nhận đào tạo kỹ thuật chuyên ngành, phạm vi chuyên môn về y học hiện đại cho bác sỹ y học cổ truyền đã có chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền để đảm bảo kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo đúng quan điểm chỉ đạo của Đảng tại Chỉ thị 24-CT/TW ngày 04/07/2008 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng về phát triển nền Đông Y Việt nam và Hội Đông Y Việt Nam trong tình hình mới và Quyết định số 1893/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2019 về Ban hành chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đến năm 2030.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Q. Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- BHXH VN (để biết);
- Vụ Pháp chế (để biết);
- Cục QL KBCB (để biết);
- Cục KHCN & ĐT (để biết);
- Lưu: VT, YDCT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4018/BYT-YDCT ngày 28/07/2020 về bổ sung phạm vi chuyên môn cho bác sĩ y học cổ truyền do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.724

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.167.149