Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4013/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 24/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4013/LĐTBXH-TL
V/v: chuyển xếp lương

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2005 

Kính gửi: Công ty cổ phần Đạt Phương

Trả lời công văn số 138/TC-HC ngày 15/11/2005 của Công ty cổ phần Đạt Phương về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước thì với ngành nghề kinh doanh của Công ty là xây dựng các công trình giao thông, dân dụng, thủy lợi,... thì tiền lương của công nhân, nhân viên trực tiếp sản xuất kinh doanh trong Công ty dược xếp theo thang lương A.1.8 - Xây dựng cơ bản; vật liệu xây dựng, sành sứ, thủy tinh.

Đối với công nhân, nhân viên làm công việc gò, hàn sắt công trình như trong công văn của Công ty nêu thì được xếp lương vào nhóm I, thang lương A.1.8 nêu trên. Trường hợp công nhân, nhân viên trực tiếp sản xuất kinh doanh của Công ty làm nghề, công việc gò, hàn, sắt ở nhóm I chuyển sang làm nghề, công việc gò, hàn, sắt trong xây dựng đường giao thông ở nhóm II hoặc trong xây lắp cầu ở nhóm III của cùng thang lương thì được hưởng phụ cấp độc hại, nguy hiểm theo mức uy định tại Thông tư số 04/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm trong các công ty nhà nước theo quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty cổ phần Đạt Phương biết thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, Vụ TL

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
 
 
 
 
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4013/LĐTBXH-TL ngày 24/11/2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chuyển xếp lương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.897

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.56.9