Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3963/LĐTBXH-LĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đại Đồng
Ngày ban hành: 22/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3963/LĐTBXH-LĐVL
V/v: triển khai thực hiện Nghị định số 19/2005/NĐ-CP quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm và Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Nghị định

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2005 

Kính gửi: Sở lao động - thương binhvà xã hội các tỉnh, tp trực thuộc trung ương

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nhận được văn bản của một số địa phương, tổ chức chính trị - xã hội ban hành Quyết định đổi tên Trung tâm dịch vụ việc làm thành Trung tâm giới thiệu việc làm. Về vấn đề này, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Việc quyết định đổi tên Trung tâm dịch vụ việc làm thành Trung tâm giới thiệu việc làm là không đúng với quy định tại Điều 29 của của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm và Tiết a Điểm 4 Mục IV của Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2005 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, vì vậy đề nghị quý Sở lưu ý một số điểm sau đây:

1. Hoàn thành sớm việc xây dựng quy hoạch hệ thống Trung tâm giới thiệu việc làm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, gửi 01 bản quy hoạch về Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội để theo dõi;

2. Thực hiện các thủ tục thành lập và thành lập lại đối với tất cả các Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc địa bàn quản ilý theo đúng trình tự quy định tại Mục II của Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH. Sau khi có Quyết định, gửi 01 bản về Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội để theo dõi;

3. Làm thủ tục chấp thuận thành lập và thành lập lại đối với các Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội đóng trên địa bàn đã được quy hoạch trong hệ thống Trung tâm giới thiệu việc làm của địa phương, để trình Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có văn bản chấp thuận cho các cơ quan Trung ương ra quyết định thành lập và thành lập lại Trung tâm giới thiệu việc làm theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 5 của Nghị định số 19/2005/NĐ-CPMục II của Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị quý Sở nghiên cứu, thực hiện theo đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ GDĐT;
- Cơ quan Trung ương của các Tổ chức chính trị - Xã hội;
- Lưu VT, Vụ LĐVL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
 Nguyễn Đại Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3963/LĐTBXH-LĐVL ngày 22/11/2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện Nghị định số 19/2005/NĐ-CP quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm và Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Nghị định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.249

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.169.3