Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 396/TCCP-CCVC về việc hướng dẫn thi hành chế độ độc hại, nguy hiểm cho công chức-viên chức làm công tác lưu trữ do Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ ban hành

Số hiệu: 396/TCCP-CCVC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ Người ký: Phan Ngọc Tường
Ngày ban hành: 25/11/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 396/TCCP-CCVC
V/v hướng dẫn thi hành chế độ độc hại, nguy hiểm cho công chức-viên chức làm công tác lưu trữ

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 1995

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 

Thi hành các Nghị định số 25/CP và số 26/CP ngày 23-5-1993 của Chính phủ quy định tạm thời về chế độ tiền lương mới, ngày 07-7-1993 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có thông tư số 23/LĐTBXH - TT hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm; và ngày 19-9-1995 Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ có công văn số 314/TCCP - CCVC hướng dẫn thi hành chế độ độc hại, nguy hiểm cho công chức - viên chức làm công tác lưu trữ. Qua quá trình triển khai thực hiện của các Bộ, ngành có một số tồn tại vướng mắc, sau khi trao đổi với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn bổ sung và sửa đổi một số điểm cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng phụ cấp độc hại, nguy hiểm bao gồm các công chức - viên chức trực tiếp làm việc trong các kho lưu trữ thuộc khu vực hành chính sự nghiệp.

2. Đối tượng và mức phụ cấp áp dụng cụ thể như sau:

Đối tượng

Mức

Hệ số

Mức P/C thực hiện từ 1/4/1994

1. Công chức - viên chức trực tiếp làm công việc lựa chọn, phân loại, bảo quản tài liệu và tổ chức sử dụng tài liệu trong kho lưu trữ :

2

0, 2

24.000đ/tháng

2. công chức - viên chức làm công việc khử trùng tài liệu, tu sửa, phục chế tài liệu hư hỏng:

3

0, 3

36.000đ/tháng

 

3. Cách trả phụ cấp độc hại, nguy hiểm thực hiện theo quy định tại Thông tư số 23/LĐTBXH - TT ngày 07-7-1993 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.

4. Công văn này thay thế các Mục II, III, IV của Công văn số 314/TCCP-CCVC ngày 19-9-1995.

Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phản ánh về Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ để xem xét, giải quyết.

 

 

BỘ TRƯỞNG, TRƯỞNG BAN
TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ
Phan Ngọc Tường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 396/TCCP-CCVC về việc hướng dẫn thi hành chế độ độc hại, nguy hiểm cho công chức-viên chức làm công tác lưu trữ do Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.302
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.176.251