Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3917/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 07/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG
 THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3917/LĐTBXH-TL
V/v: đơn giá nhân công thi công công trình DKI/11, DKI/14, DKI/17

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2006 

 

Kính gửi : Bộ tư lệnh công binh - Bộ Quốc phòng

Trả lời công văn số 2371/BTL-DK ngày 11/10/2006 của Bộ Tư lệnh công binh, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ DKI/11,  DKI/14, DKI/17 là 03 công trình phục vụ quốc phòng nên việc xây dựng, quản lý, sửa chữa, đấu thầu xây dựng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng và thực hiện theo đúng quy định của nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng.

2/ Đơn vị nhận thi công gia cố, sửa chữa DKI/11,  DKI/14, DKI/17 là Xí nghiệp liên doanh dầu khí Vietsovpetro, khi thực hiện khai thác và phục vụ khai thác dầu khí trên biển Xí nghiệp liên doanh đang áp dụng các chế độ:

- Lương theo bảng lương của liên doanh quy định bằng đồng Đô la Mỹ (USD);

- Phụ cấp đi biển 7 USD/người/ngày;

- Ăn ca trên biển 9,84 USD/người/ngày.

Ngoài xí nghiệp liên doanh, đối với lao động thuộc ngành Dầu khí trong thời gian làm việc cho các nhà thầu nước ngoài tại các giàn khoan, tàu dịch vụ, tàu vận tải dầu khí và các công trình dầu khí trên biển cũng được áp dụng chế độ phụ cấp đi biển tương đương 7 USD/người/ngày, chế độ ăn định lượng tương đương 7 USD/người/ngày theo quy định tại công văn số 76/LĐTBXH-TL ngày 10/01/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

3/ Từ các quy định chế độ đối với lao động làm việc trên biển nêu trên, đề nghị Bộ Tư lệnh Công binh báo cáo Bộ Quốc phòng xem xét, có thể vận dụng các chế độ nêu trên để xác định chi phí nhân công trong dự toán xây dựng đối với 03 công trình DKI/11,  DKI/14, DKI/17 nhằm đảm baả cân đối chế độ đối với người lao động cùng làm việc trên biển./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ TL.

TL/ BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3917/LĐTBXH-TL ngày 07/11/2006 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc đơn giá nhân công thi công công trình DKI/11, DKI/14, DKI/17

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.434

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!