Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 38885/SLĐTBXH-LĐ về báo cáo tình hình tiền lương năm 2019 và kế hoạch thưởng Tết năm 2020 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 38885/SLĐTBXH-LĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Minh Tấn
Ngày ban hành: 12/11/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38885/SLĐTBXH-LĐ
V/v báo cáo tình hình tiền lương năm 2019 và kế hoạch thưởng Tết năm 2020

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2019

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các quận - huyện;
- Ban Quản lý các Khu Chế xuất - Công nghiệp;
- Ban Quản lý Khu Công nghệ cao.

Tiếp theo Kế hoạch s38323/KH-SLĐTBXH ngày 08/11/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tăng cường giám sát tình hình trả lương, trả thưởng dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 và ổn định quan hệ lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Nhằm ổn định tình hình quan hệ lao động, tạo điều kiện tốt để doanh nghiệp tập trung sản xuất, kinh doanh và ngưi lao đng an tâm làm việc vào dịp Tết năm 2020, SLao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các quận - huyện (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội), Ban Quản lý các Khu Chế xuất - Công nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao triển khai đến doanh nghiệp trên địa bàn quản lý thực hiện tốt việc trả lương, trả thưởng cho người lao động trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, với nội dung như sau:

1. Đề nghị doanh nghiệp phối hợp, trao đổi với tổ chức công đoàn cơ sở rà soát lại hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương, quy chế thưởng để thực hiện các chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động theo nội dung đã thỏa thuận; xây dựng phương án thưởng theo kết qusản xuất kinh doanh năm 2019 theo Điều 103 Bộ luật Lao động và thông báo cho người lao động biết, cụ thể:

- Thông tin sớm và đầy đủ kế hoạch trả lương, trả thưởng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2020 trước ngày 31/12/2019 để người lao động rõ về các nội dung như: tiền lương, tiền thưởng, các khoản trợ cấp, hỗ trợ cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán (tặng quà Tết, hỗ trợ vé tàu, xe cho người lao động v quê ăn Tết...), thời gian nghỉ Tết, nghỉ phép năm và thời đim thực hiện trả lương, trả thưởng. Lưu ý, doanh nghiệp thực hiện chế độ ngày nghỉ Tết Nguyên đán phải đảm bảo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 115 Bộ luật Lao động và thỏa thuận trong thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động. Trường hợp doanh nghiệp thực hiện ngày nghỉ Tết Nguyên đán kết hp với ngày nghỉ phép năm thì phải thỏa thuận, đồng ý của người lao động và công khai trong doanh nghiệp trước khi thực hiện.

- Đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn theo kế hoạch trả lương, trả thưởng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2020 cho người lao động, không để xảy ra tình trạng nợ lương, nợ thưởng của người lao động dẫn đến nguy cơ tranh chấp và bất ổn trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp. Trường hp doanh nghiệp gặp khó khăn, cần thông tin, trao đổi nhanh với tổ chức đại diện tập thể lao động và báo cáo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận - huyện, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao (nơi doanh nghiệp đặt trụ sở) để cùng phối hợp, có kế hoạch thưng Tết và hỗ trợ cho người lao động.

2. Đnghị doanh nghiệp cần tăng cường rà soát, đánh giá toàn diện việc thực hiện các chế độ, chính sách pháp luật lao động đang thực hiện tại doanh nghiệp, nhất là chế độ tiền lương, tiền thưng, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, chế độ phúc lợi đối với người lao động, tchức làm thêm giờ; đảm bảo các chế độ của người lao động thực hiện đúng thỏa thuận giữa các bên theo hp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế của đơn vị phù hợp với quy định pháp luật lao động.

3. Triển khai, hướng dẫn các doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý báo cáo nhanh về tình hình trả lương, trả thưởng dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2020 như sau:

Ủy ban nhân dân các quận - huyện (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội), Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao tùy theo số lượng, quy mô doanh nghiệp trên địa bàn, triển khai việc khảo sát tình hình trả lương, trả thưởng dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2020 (theo mẫu Phiếu khảo sát đính kèm Công văn này), tổng hợp và báo cáo về SLao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp chung, cụ thể:

a) Đối với Ủy ban nhân dân quận - huyện (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội):

- Triển khai, hướng dẫn các doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý hoàn thành Phiếu khảo sát tình hình trả lương, trả thưởng dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2020 (quận - huyện chỉ gửi Phiếu khảo sát đến các doanh nghiệp nằm ngoài danh sách 3.000 doanh nghiệp mà Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã trực tiếp phát hành).

- Tiếp nhận, tập hợp Phiếu khảo sát và gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 16/12/2019 để tổng hợp chung.

- Tổng hợp, nm tình hình trả lương, trả thưởng dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2020 trong các doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý. Đồng thời, gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 31/12/2019 để tổng hợp, giám sát chung.

b) Đối với Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao:

- Triển khai, hướng dn các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý hoàn thành Phiếu khảo sát tình hình trả lương, trả thưởng dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2020 (theo mẫu Phiếu khảo sát do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phát hành).

- Tiếp nhận, tổng hợp Phiếu khảo sát và báo cáo (theo Biểu số 1, Biểu số 2Biểu số 3 đính kèm Công văn s 4811/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 11/11/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nm tình hình tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động) gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 18/12/2019 để tổng hợp chung.

4. SLao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các quận - huyện (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội), Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao quan tâm thực hiện các nội dung nêu trên và các nội dung tại Kế hoạch số 38323/KH-SLĐTBXH ngày 08/11/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc, đnghị phản ánh ngay về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội) số 31 Đường số 13, Khu phố 1, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, điện thoại số 38.295.900 - 38.202.634 để được hỗ trợ, giải quyết kịp thời.

(Công văn s 4811/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 11/11/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc năm tình hình tiền lương, tiền thưng đối với người lao động, Công văn số 38885/SLĐTBXH-LĐ ngày 12/11/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hi về việc báo cáo tình hình tiền lương năm 2019 và kế hoạch thưng Tết năm 2020; Quý cơ quan có thể tải về từ trang thông tin điện tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo địa chỉ: www.sldtbxh.hochiminhcity.gov.vn, đường dẫn: Văn bản pháp luật → Lao động)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên; (để báo cáo)
- Bộ LĐTBXH (để báo cáo)
- TT Th
ành Ủy (để báo cáo)
- Ban Dân vận thành ủy (để báo cáo)

- TT UBNDTP (để báo cáo)
- Liên đoàn Lao động thành ph
ố (để phối hợp)
- Ban Quản lý các KCX-CN
(để phối hợp)
- Ban Quản lý Khu CNC
(để phối hợp)
- Phòng TM&CN Việt Nam-CN TPHCM
(để phối hợp)
- UBND quận-huyện
(để phối hợp)
- Phòng LĐTBXH quận-huyện
(để phối hợp)
- Giám đ
c, các Phó Giám đc S;
- Lưu: VT, P.LĐTLBHXH (Ngn).

GIÁM ĐỐC
Lê Minh Tấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 38885/SLĐTBXH-LĐ về báo cáo tình hình tiền lương năm 2019 và kế hoạch thưởng Tết năm 2020 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


835

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.51.78