Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3884/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Hoàng Minh Hào
Ngày ban hành: 10/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3884/LĐTBXH-LĐTL
V/v xếp lương, chuyển xếp lương đối với người lao động

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Trả lời công văn số 4723/CV-TCCB2 ngày 30/9/2011 của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam về việc hướng dẫn xếp lương, chuyển xếp lương đối với người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Thông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH ngày 04/4/1998 về việc hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn và thi nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước thì viên chức chuyên môn đang xếp lương ngạch chuyên viên, kỹ sư có thời gian giữ ngạch chuyên viên, kỹ sư ít nhất 6 năm trở lên, nếu bảo đảm đủ các điều kiện thi nâng ngạch và tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính do ngân hàng xây dựng thì được xem xét thi nâng ngạch theo quy định của Nhà nước.

2. Khi thực hiện Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 (thay thế Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ), để bảo đảm quan hệ cân đối tiền lương trong nội bộ ngân hàng và giữa người thi nâng ngạch trước và người thi nâng ngạch sau thì các viên chức đang xếp lương từ bậc 6/8 trở xuống, bậc 7/8, bậc 8/8 ngạch chuyên viên, kỹ sư sau khi đạt kết quả thi nâng ngạch chuyên viên chính, kỹ sư chính thì được xếp: từ bậc 6/8 trở xuống xếp vào bậc 1/6, bậc 7/8 xếp vào bậc 2/6, bậc 8/8 xếp vào bậc 3/6 ngạch chuyên viên chính, kỹ sư chính. Trường hợp viên chức xếp bậc 8/8 ngạch chuyên viên, kỹ sư có thời gian giữ bậc từ 3 năm trở lên thì tùy vào từng trường hợp cụ thể có thể xem xét xếp lương vào bậc 4/6 ngạch chuyên viên chính, kỹ sư chính nhưng phải bảo đảm quan hệ cân đối về xếp lương trong toàn ngân hàng.

Thời gian nâng bậc lương lần sau tính từ khi xếp lương ngạch chuyên viên chính, kỹ sư chính.

3. Về xếp lương đối với viên chức có trình độ đại học trở lên ở khu vực khác chuyển đến làm việc trong doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thì thực hiện việc xếp lương theo nguyên tắc: làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở ngạch nào thì xếp lương ở ngạch đó theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ mà doanh nghiệp được áp dụng theo quy định của Nhà nước; còn bậc lương thì xem xét công việc đảm nhận và tình hình cụ thể để thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tương quan cân đối về xếp lương trong nội bộ đơn vị. Thời gian nâng bậc lương lần sau tính từ khi xếp bậc lương theo thỏa thuận.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam biết và thực hiện theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Minh Hào

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3884/LĐTBXH-LĐTL ngày 10/11/2011 về xếp lương, chuyển xếp lương đối với người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.649

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!