Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3824/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 10/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3824/LĐTBXH-TL
V/v: thỏa thuận chuyển xếp lương và phụ cấp chức vụ

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2005

 

Kính gửi: Chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty hàng không việt nam

 

Trả lời công văn số 2471/TCTKH-TCCB ngày 31/8/2005 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Về chuyển xếp lương.

a) Đối với công nhân, nhân viên nghiệp vụ hàng không đang xếp lương ở các thang lương, bảng lương theo Nghị định 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ thì căn cứ vào chức danh công việc đảm nhận, tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, hệ số mức lương đang hưởng để chuyển, xếp về bảng lương công nhân viên hàng không dân dụng (B.8) theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương trong công ty nhà nước cho phù hợp.

b) Đối với tiếp viên hàng không và công nhân kỹ thuật hàng không thì Tổng công ty bổ sung các bằng, chứng chỉ trình độ kỹ thuật, nghiệp vụ và tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật, hoặc tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ trên cơ sở đó để tiến hành đánh giá để chuyển xếp vào các cấp của Bảng lương B.8 theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP nói trên.

c) Đối với người lái máy bay đủ 55 tuổi trở lên do có quá trình cống hiến mà trước đây đã vận dụng xếp lương vượt khung hạng máy bay thì khi chuyển xếp lương nếu hệ số mức lương mới thấp hơn hệ số mức lương cũ được bảo lưu hệ số chênh lệch.

d) Đối với các chức danh đã được nâng ngạch chuyên viên chính theo văn bản 1746/LĐTBXH-TL ngày 08/06/2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thì thời gian giữ bậc để nâng bậc lần sau thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH ngày 04/4/1998.

2/ Thỏa thuận áp dụng mức phụ cấp chức vụ tính trên mức lương tối thiểu chung đối với một số chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương như sau:

a) Đối với Phòng thuộc Ban của Tổng công ty:

- Trưởng phòng: 0,5;

- Phó trưởng phòng: 0,4.

b) Đối với đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc (không xếp hạng) thuộc Tổng công ty:

- Giám đốc: 0,7;

- Phó giám đốc: 0,6;

- Trưởng phòng: 0,5;

- Phó trưởng phòng: 0,4.

c) Đối với phòng của đơn vị trực thuộc công ty xếp hạng I:

- Trưởng phòng: 0,3;

- Phó trưởng phòng: 0,2.

3/ Về quy chế trả lương, căn cứ quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 và Thông tư hướng dẫn số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005, Tổng công ty hàng không Việt Nam xây dựng quy chế trả lương, bảo đảm công bằng và khuyến khích người có tài năng, có trình độ chuyên môn kỹ thuật, năng suất lao động cao, đóng góp nhiều cho Tổng công ty. Khi xây dựng quy chế phải có sự tham gia của Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty và phổ biến công khai cho người lao động biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ TL-TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Lê Duy Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3824/LĐTBXH-TL ngày 10/11/2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thỏa thuận chuyển xếp lương và phụ cấp chức vụ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.929

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.196.222
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!