Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 378/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 thực hiện pháp luật lao động, phòng ngừa tranh chấp lao động và đình công do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 378/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 29/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 378/LĐTBXH-LĐTL
V/v thực hiện pháp luật lao động, phòng ngừa tranh chấp lao động và đình công

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 02 tháng 12 năm 2014, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản số 4590/LĐTBXH-LĐTL đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường thực hiện pháp luật lao động, phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động, đình công. Qua tổng hợp báo cáo của các địa phương cho thấy, hầu hết các địa phương đã tích cực triển khai, chỉ đạo các đơn vị chức năng, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện, tổng hợp tình hình báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn có địa phương triển khai chưa nghiêm túc, chưa báo cáo đầy đủ tình hình tiền lương, tiền thưởng, nợ lương của các doanh nghiệp trên địa bàn, nhiều doanh nghiệp chưa xây dựng phương án điều chỉnh tiền lương tối thiểu, trả lương, tiền thưởng cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Ất mùi 2015. Vì vậy, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện một số công việc sau:

1. Tiếp tục triển khai các nội dung công việc về thực hiện pháp luật lao động, phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động, đình công tại văn bản số 4590/LĐTBXH-LĐTL nêu trên của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Phối hợp với Liên đoàn lao động nắm tình hình thực hiện việc điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ; tình hình trả lương, tiền thưởng và các khoản trợ cấp, hỗ trợ cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Ất mùi 2015 trong các doanh nghiệp trên địa bàn. Đối với các doanh nghiệp gặp khó khăn, chưa có kế hoạch thưởng Tết cho người lao động thì vận động doanh nghiệp thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi phí khác để có kế hoạch thưởng hoặc hỗ trợ cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán. Đồng thời vận động các doanh nghiệp có thêm các hình thức hỗ trợ khác như: tặng quà Tết, hỗ trợ vé tầu, xe cho người lao động về quê ăn Tết...

3. Đề nghị các tổ chức, phối hợp với các cơ quan chức năng thăm hỏi, động viên người lao động (nhất là các nơi có nhiều khu công nghiệp) không có điều kiện về quê mà đón Tết tại nơi cư trú.

4. Tiếp tục cập nhật tình hình tiền lương, tiền thưởng, nợ lương theo biểu mẫu số 01 kèm theo văn bản số 4590/LĐTBXH-LĐTL nêu trên (trong đó bổ sung thêm số lượng doanh nghiệp báo cáo) và gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 28/02/2015 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Rất mong sự quan tâm chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, Vụ LĐ-TL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 378/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 thực hiện pháp luật lao động, phòng ngừa tranh chấp lao động và đình công do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.678
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41