Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3751/LĐTBXH-KHTC đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản nhà nước, rà soát mua sắm tài sản và báo cáo kết quả thực hiện mua sắm tài sản năm 2013 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 3751/LĐTBXH-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Quang Phụng
Ngày ban hành: 02/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3751/LĐTBXH-KHTC
V/v đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản nhà nước, rà soát mua sắm tài sản và báo cáo kết quả thực hiện mua sắm tài sản năm 2013

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc

Bộ Tài chính có các Công văn số 12219/BTC-QLCS ngày 13/9/2013 về việc đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản nhà nước và Công văn số 12067/BTC-HCSN ngày 10/9/2013 điều hành chi ngân sách nhà nước năm 2013, Bộ hướng dẫn một số nội dung như sau:

1. Khẩn trương rà soát các loại tài sản nhà nước thuộc đối tượng phải xử lý (điều chuyển, bán, thanh lý) theo quy định của pháp luật để trình Bộ quyết định xử lý hoặc tổ chức xử lý theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ đảm bảo kịp thời, đặc biệt lưu ý đối với tài sản là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, hàng hóa tồn đọng, hàng từ bỏ, thất lạc.

2. Thực hiện rà soát tài khoản tạm thu, tạm giữ, các khoản phải nộp ngân sách nhà nước, trường hợp đã hoàn tất việc xử lý khẩn trương quyết toán, chuyển tiền nộp ngân sách nhà nước.

3. Đối với các loại tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước là tài sản quý hiếm phải chuyển giao cho cơ quan, chuyên ngành xử lý gồm: ngà voi, sừng tê giác,… (nếu có), tổng hợp báo cáo Bộ để tổng hợp báo cáo về Bộ Tài chính theo quy định.

4. Sử dụng các nguồn kinh phí đã bố trí trong dự toán năm 2013 để mua sắm, sửa chữa tài sản theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 12067/BTC-HCSN ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính về điều hành chi ngân sách nhà nước năm 2013.

5. Báo cáo kết quả thực hiện đấu thầu mua sắm, sửa chữa tài sản, hàng hóa, dịch vụ về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 05/01/2014 để tổng hợp báo cáo các Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định tại Điểm 9, Điều 76, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thực hiện theo hướng dẫn nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Lưu VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3751/LĐTBXH-KHTC đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản nhà nước, rà soát mua sắm tài sản và báo cáo kết quả thực hiện mua sắm tài sản năm 2013 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.490
DMCA.com Protection Status

IP: 3.208.22.127