Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3725/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 24/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3725/LĐTBXH-TL
V/v: chuyển xếp lương cũ sang lương mới

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2006

Kính gửi: Tổng công ty cơ điện – Xây Dựng Nông Nghiệp Và Thủy Lợi

Trả lời công văn số 679/CV-TCT ngày 7 tháng 10 năm 2006 của Tổng công ty Cơ điện – Xây dựng Nông nghiệp và Thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Tại Điểm 3, Mục III, Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Liên tịch Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và viên chức giúp việc Hội đồng quản trị công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ có quy định việc chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với thành viên Ban kiểm soát (không kể Trưởng ban kiểm soát) và viên chức giúp việc Hội đồng quản trị như sau: “Căn cứ vào ngạch, bậc hiện xếp theo bảng lương hành chính để chuyển ngang vào ngạch, bậc lương mới theo bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ ở các công ty nhà nước, thời gian nâng bậc lần sau tính từ ngày xếp hệ số lương cũ. Trường hợp số bậc lương của ngạch lương hiện xếp nhiều hơn số bậc của ngạch lương mới thì bậc lương hiện xếp cao hơn chuyển xếp vào bậc lương cuối cùng của ngạch lương mới. Nếu hệ số lương mới thấp hơn hệ số lương hiện xếp thì được hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu thời gian là thành viên Ban kiểm soát”.

Theo quy định nêu trên thì việc chuyển xếp lương cũ sang lương mới của Tổng công ty Cơ điện – Xây dựng Nông nghiệp và Thủy Lợi đối với bà Trần Thị Đâu là theo đúng với quy định của Nhà nước.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Tổng công ty Cơ điện – Xây dựng Nông nghiệp và Thủy lợi biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ TL.

T/L. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3725/LĐTBXH-TL ngày 24/10/2006 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc chuyển xếp lương cũ sang lương mới

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.726

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.249.141
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!