Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3593/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Huỳnh Thị Nhân
Ngày ban hành: 13/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3593/LĐTBXH-TL
V/v: Đơn tiền lương năm 2006 của Tcty Lâm nghiệp Việt Nam  

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2006 

 

Kính gửi: Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn

Trả lời công văn số 1950/BNN-ĐMDN ngày 04 tháng 8 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 12291/BTC-TCDN ngày 04 tháng 10 năm 2006; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thỏa thuận như sau:

1/ Đơn giá tiền lương năm 2006 đối với Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cụ thể:

a) Đơn giá tiền lương theo đơn vị sản phẩm quy đổi đối với trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng năm thứ nhất là 7.685.700 đồng/ha, tương ứng với chỉ tiêu kế hoạch năm 2006 là 6.872 ha.

b) Đơn giá tiền lương theo đơn vị sản phẩm quy đổi đối với chăm sóc và bảo vệ rừng năm thứ hai là 3.435.960 đồng/ha, tương ứng với chỉ tiêu kế hoạch năm 2006 là 4.062 ha.

c) Đơn giá tiền lương theo đơn vị sản phẩm quy đổi đối với chăm sóc và bảo vệ rừng năm thứ ba là 1.446.720 đồng/ha, tương ứng với chỉ tiêu kế hoạch năm 2006 là 4.108 ha.

d) Đơn giá tiền lương theo đơn vị sản phẩm quy đổi đối với chăm sóc và bảo vệ rừng năm thứ tư trở đi là 226.050 đồng/ha, tương ứng với chỉ tiêu kế hoạch năm 2006 là 22.261 ha.

đ) Đơn giá tiền lương theo doanh thu đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh khác 96,5 đồng/1.000 đồng doanh thu, tương ứng với chỉ tiêu kế hoạch năm 2006 là 614.150 triệu đồng doanh thu.

2/ Đơn giá tiền lương năm 2006 thỏa thuận tại điểm 1 công văn này tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2006 của Tổng công ty là:

- Lợi nhuận: 10.775 triệu đồng;

- Nộp ngân sách: thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

3/ Thực hiện điều chỉnh đơn giá tiền lương khi doanh thu thực hiện cao hơn kế hoạch như sau:

- Doanh thu thực tế thực hiện đạt dưới 115% so với kế hoạch thì đơn giá tiền lương bằng 100% đơn giá gốc;

- Doanh thu thực tế thực hiện cao hơn kế hoạch đạt từ 115% đến dưới 130% thì phần vượt, đơn giá tiền lương bằng 50% đơn giá gốc;

- Doanh thu thực tế thực hiện cao hơn kế hoạch đạt từ 130% trở lên thì phần vượt, đơn giá tiền lương bằng 30% đơn giá gốc.

4/ Đối với đơn giá tiền lương của một số sản phẩm, dịch vụ khác còn lại của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng đơn giá tiền lương và giao cho Tổng giám đốc của Tổng công ty quyết định đơn giá tiền lương cho các đơn vị trên cơ sở định mức lao động, năng suất lao động, hiệu quả và mức tiền lương bình quân theo đơn giá của sản phẩm, dịch vụ đó không được cao hơn tiền lương bình quân theo đơn giá do Nhà nước và báo cáo về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để theo dõi.

5/ Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra quyết định theo thẩm quyền giao đơn giá tiền lương năm 2006 đối với Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam theo thỏa thuận này, đảm bảo tiền lương, thu nhập hợp lý, gắn năng suất, chất lượng hiệu quả thực sự của Tổng công ty và gửi quyết định về Liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính để theo dõi và kiểm tra việc thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Lưu VP, Vụ TLTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Thị Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3593/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương ngày 13/10/2006 của Tcty Lâm nghiệp Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.277

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.115.114
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!